Subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i d'educació per al desenvolupament 2017

L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament convoca subvencions a iniciatives presentades per ONGD catalanes, per a la transformació social, que responguin a un enfocament integrat de gènere i basat en drets humans i s'orientin al compliment dels objectius estratègics i específics del Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018.

Convocant: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Data de publicació: 11/05/2017

Termini: 12/05/2017 - 01/06/2017

Contingut:

Línies de subvencions

 

 • Línia 1. Projectes de cooperació al desenvolupament.

Donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament impulsats per organitzacions no governamentals de desenvolupament amb implantació a Catalunya, que es desenvolupin en països receptors d'Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) a través de contraparts locals, que integrin l'enfocament de gènere i basat en drets humans i que responguin a les prioritats i objectius del Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018 (Pla director).

Prioritats geogràfiques:

 • Prioritat A
  • Grup 1 de països prioritaris: Marroc, Tunísia, Senegal, Gàmbia, Moçambic, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Bolívia, Colòmbia i Equador.
  • Grup 2 de zones i pobles d'especial atenció: Sàhara Occidental, Bòsnia i Hercegovina, Palestina i Població Kurda.
 • Prioritat B
  • Grup 3 de països receptors d'AOD de l'Àfrica Subsahariana.

 

 • Línia 2 . Projectes d'educació per al desenvolupament.

Donar suport a projectes d'Educació per al Desenvolupament (EpD) impulsats per ONGD amb implantació a Catalunya, que es desenvolupin a Catalunya, que integrin l'enfocament de gènere i basat en drets humans, que responguin a les prioritats i objectius del Pla director i que contribueixin a la construcció d'una ciutadania global crítica i transformadora.

Àmbit:
 • Drets humans i solidaritat

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Públic

Àmbit geogràfic: Nacional

Bases