Finançament
F Pere Tarrés

Suport a la recerca en matèria de joventut 2018

L'Agència Catalana de la Joventut obre una nova convocatòria dels ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya, de les beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut i del Premi Joventut.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Agència Catalana de la Joventut
Data de publicació de la convocatòria: 
Dijous, 12 Juliol, 2018
Termini convocatòria: 
13/07/2018 fins 14/09/2018
Àmbit: 
Infància i joventut
Investigació i recerca
Tipus: 
Premi
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional
Objectius de la convocatòria
  • Contribuir a millorar el coneixement de la realitat en matèria de joventut a Catalunya i facilitar l'orientació i l'actualització de les polítiques de joventut i les actuacions adreçades a la joventut que es fan des de les administracions públiques i la societat civil
  • Enfortir i dinamitzar la xarxa de persones investigadores sobre temes de joventut que existeix a Catalunya
  • Afavorir i promoure la formació de joves investigadors i investigadores en temes de joventut
  • Visualitzar i dignificar la recerca en matèria de joventut

Ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya

Tenen com a objecte el finançament de projectes d'estudi i anàlisi que tinguin per finalitat contribuir al coneixement de la realitat actual en matèria de joventut a Catalunya.

Poden sol·licitar els ajuts les universitats del sistema universitari català, els centres de recerca i les entitats sense ànim de lucre amb seu social o delegació a Catalunya, dedicades totalment o parcialment als estudis o les anàlisis sobre la realitat juvenil i les polítiques de joventut des de la perspectiva de les ciències socials.

Beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut

El seu objectiu és el de promoure i estimular entre les persones investigadores la realització de tesis doctorals sobre la realitat juvenil actual a Catalunya i les polítiques de joventut de Catalunya per tal de fomentar la formació investigadora en aquesta matèria. Les tesis s'han de centrar, exclusivament, en l'anàlisi de la població de 16 a 29 anys (o d'un subgrup dins d'aquesta franja) i/o en les polítiques que s'hi adrecen.

Premi Joventut

Vol reconèixer un treball o projecte final de carrera, tesi de llicenciatura, treball final de màster, treball de recerca del DEA (Diploma d'Estudis Avançats) o tesi doctoral dins l'àmbit de les ciències socials i humanitats que analitzi la realitat juvenil actual de Catalunya des d'una perspectiva general o sobre algun dels seus aspectes, preferentment sobre joves de 16 a 29 anys.

Persones beneficiàries:

  • Persones físiques: qualsevol persona autora d'un treball o projecte final de carrera, tesi de llicenciatura, treball final de màster, treball de recerca del DEA (Diploma d'Estudis Avançats) o tesi doctoral. Poden ser persones beneficiàries del Premi Joventut una persona física autora del projecte o diverses persones físiques coautores del projecte.
  • Persones jurídiques: entitats sense afany de lucre amb seu social o delegació a Catalunya o universitats públiques o privades del sistema universitari català.

Dotació de la convocatòria

Per als ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya, la quantitat màxima disponible és de 20.000 € . Aquest import es correspon als imports màxims següents:

  1. Projectes de recerca sobre la realitat juvenil o les polítiques de joventut a Catalunya, amb un import màxim de 10.000 € per ajut.
  2. Projectes de recerca sobre la interseccionalitat de les desigualtats socials entre les persones joves, amb un import màxim de 2.500 € per ajut.
  3. Projectes de recerca que realitzin explotacions de la matriu de dades de l'Enquesta a la joventut de Catalunya de l'any 2017, de l'ACJ, amb un import màxim de 2.500 € per ajut.

Per a les beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut, la quantitat màxima disponible és de 4.000 €. L'import màxim per a cada ajut és de 2.000 €.

Per al Premi Joventut, la quantitat màxima disponible és de 2.000 €.