Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/beca-oriol-de-bolos-de-ciencies-naturals-2018

L’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, per mitjà del Museu dels Volcans i del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa convoca una nova edició de la Beca Oriol de Bolòs de Ciències Naturals 2018, amb l’objectiu de fomentar la recerca en el camp de les ciències naturals en l’àmbit de la comarca de la Garrotxa.

Beques
Termini convocatòria:
14/06/2018 fins 30/09/2018