Tipus: Finançament
Camí: http://xarxanet.org/financament/8a-convocatoria-de-les-beques-educar-fomentant-lesforc
8a convocatòria de les Beques Educar Fomentant l’Esforç

La Fundació Espavila engega la vuitena convocatòria d'aquestes Beques amb l'objectiu de promoure iniciatives que es duguin a terme a Catalunya i en l’àmbit educatiu i lúdic de 0 a 18 anys per promoure els valors de la cultura de l’esforç.

Beques
Termini convocatòria:
15/10/2018 fins 30/04/2019