Vols aprofundir en l'àmbit de la cooperació?

Consulta aquesta selecció de màsters que es desenvoluparan a diferents universitats catalanes durant el curs 2017/2018

 1. Màster en Cooperació internacional al desenvolupament i acció humanitària
 2. Màster en Desenvolupament urbà i territorial: Gestió i transformació de les ciutats
 3. Màster en Desenvolupament, Cooperació i Acció comunitària
 4. Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social
 5. Postgrau en Cooperació, Desenvolupament i Innovació Social
 6. Màster en Estudis Internacional: Organitzacions internacional i Cooperació
 7. Màster en Salut Internacional i Cooperació

1. Màster en Cooperació internacional al desenvolupament i acció humanitària

Organitzat per: Universitat Oberta de Catalunya i Creu Roja

Data inici docència: Octubre 2017

Data fi docència: Sense concretar

Objectius:

 •  Oferir una formació tècnica per a treballar en seu o en terreny tant en desenvolupament com en acció humanitària.
 • Aprendre a utilitzar les eines i els instruments vigents en desenvolupament i acció humanitària.
 • Descobrir un sentit pràctic i operatiu en l'aprenentatge i l'adquisició de coneixements.
 • Comprendre el sistema internacional de la cooperació al desenvolupament, potenciant el debat i l'acció en temes d'actualitat d'aquest camp.
 • Potenciar la participació, el desenvolupament comunitari i el treball en xarxa, elements clau en la cooperació.

 

Més informació

▲ Tornar a l'índex

2. Màster en Desenvolupament urbà i territorial: Gestió i transformació de les ciutats

Organitzat per: Universitat Politècnica de Catalunya

Data inici docència: Gener 2018

Data fi docència: Desembre 2018

Objectius:

 • Formar coneixement tècnic a partir d'entendre les ciutats, des de l'especificitat del marc de cada context cultural i polític-administratiu. 
 • Conèixer i valorar noves propostes (bones pràctiques) de gestió urbana i territorial a través de la transferència de coneixements. 
 • Incentivar l'actitud amatent a la investigació i al reciclatge permanent dels professionals "lifelong learning". 
 • Preparar al professional per al treball pluridisciplinar.

 

Més informació

▲ Tornar a l'índex

3. Màster en Desenvolupament, Cooperació i Acció comunitària

Organitzat per: Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - URL

Data inici docència: Octubre 2017

Data fi docència: Juny 2018

Objectius:

 • Analitzar les causes i conseqüències dels principals problemes globals en l’actual context de globalització.
 • Analitzar els fonaments teòrics del desenvolupament, els diferents conceptes, indicadors i teories del desenvolupament i les noves tendències i dimensions.
 • Analitzar el sistema de cooperació internacional al desenvolupament actual, la nova arquitectura, els diferents actors i agendes, fent especial èmfasi en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), l’Agenda Post-2015 i les noves realitats de la cooperació Sud-Sud.
 • Aproximar-se a l’acció comunitària -des d’una perspectiva de la salut comunitària o des de l’acció soci-comunitària, les migracions i el codesenvolupament- en tant que enfocament que parteix de la implicació de les pròpies comunitats en els processos de transformació social.
 • Abordar els processos de planificació de projectes (“Cicle del projecte”, “Teoria del canvi”, etc.) i altres eines rellevants en la intervenció sociocomunitària. 
 • Afavorir experiències internacionals en diferents entitats i organitzacions de països del sud que permetin complementar l’anàlisi de tipus teòric.

 

Més informació

▲ Tornar a l'índex

4. Màster en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social

Organitzat per: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: Setembre 2017

Data fi docència: Sense concretar

Objectiu:

 • Analitzar i interpretar els processos i els problemes ambientals, i per integrar les relacions dels fenòmens de naturalesa mediambiental amb altres de tipus econòmic, social i cultural.

 

Més informació

▲ Tornar a l'índex

5. Postgrau en Cooperació, Desenvolupament i Innovació Social

Organitzat per: Universitat Rovira i Virgili

Data inici docència: Desembre 2017

Data fi docència: Juliol 2018

Objectiu:

 • Formar especialistes amb habilitats per a l'anàlisi, la planificació, l'avaluació i l'execució de propostes orientades a la cooperació, al desenvolupament i a la transformació social, capaços de cercar solucions innovadores i adaptables, sempre amb criteris de responsabilitat.

 

Més informació

▲ Tornar a l'índex

6. Màster en Estudis Internacional: Organitzacions internacional i Cooperació

Organitzat per: Centre d'Estudis Internacionals - Universitat de Barcelona

Data inici docència: Octubre 2017

Data fi docència: Novembre 2018

Objectius:

 • Capacitar per a l'anàlisi i la comprensió de la complexa estructura institucional i de relacions que configuren el món actual.
 • Aprofundir en el coneixement i anàlisi de les Organitzacions internacionals com a actors de la Societat i la Cooperació internacionals.
 • Proporcionar una formació orientada al desenvolupament professional en l'àmbit internacional.

 

Més informació

▲ Tornar a l'índex

7. Màster en Salut Internacional i Cooperació

Organitzat per: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: Setembre 2017

Data fi docència: Setembre 2019

Objectius:

 • Comprendre els determinants de la salut i la seva relació amb la pobresa, així com els límits i capacitats dels poders públics per prendre accions en pro de la salut.
 • Aprendre les bases per analitzar la cooperació internacional i el coneixement sobre els problemes de salut en regions de mitjana o baixa renda i establir solucions concretes i funcionals a aquests problemes de salut.

 

Més informació

▲ Tornar a l'índex