Calendari de les convocatòries d'ajuts socials de l’Obra Social La Caixa

T’oferim informació sobre les diferents convocatòries de suport al teixit associatiu durant aquest 2016.

1. Projectes de reflexió al Palau Macaya

Termini de presentació: De l'11 de gener al 28 de febrer de 2016

Línies prioritàries:

 • Desenvolupament humà i sostenibilitat econòmica: construcció de models i polítiques econòmiques alternatives en un món global
 • Desenvolupament humà i sostenibilitat mediambiental: medi ambient, canvi climàtic, escassetat de recursos naturals i la seva preservació
 • Desenvolupament humà i sostenibilitat social: l’evolució de les problemàtiques d’exclusió social i els sistemes de benestar en el present i el futur
 • Desenvolupament humà i pensament: identitat i sentit de pertinença, formes d’organització i regulació política

Més informació

 

2. Promoció de l'autonomia i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la dependència

Termini de presentació: Del 20 de gener al 10 de febrer de 2016

Línies prioritàries:

 • Promoció de l'autonomia personal i del desenvolupament psicosocial
 • Prevenció de la fragilitat, la dependència i la discapacitat i atenció dels seus efectes
 • Atenció socio-sanitària a la dependència i a la malaltia
 • Prevenció i afrontament de l'aïllament social en persones grans
 • Enfortiment de les xarxes relacionals i de suport i promoció de l'oci i el lleure inclusius
 • Suport psicosocial a l'entorn familiar i relacionat
 • Accessibilitat universal

Més informació

 

3. Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social

Termini de presentació: De l'11 de febrer al 2 de març de 2016

Línies prioritàries: 

 • Desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en situació de pobresa i de les seves famílies
 • Atenció de les necessitats bàsiques
 • Promoció de la inclusió social i prevenció de les diferents formes d'exclusió

Més informació

 

4. Habitatges temporals d'inclusió social

Termini de presentació: Del 3 al 30 de març de 2016

Línies prioritàries: 

 • Recursos residencials temporals per a persones en procés d'inclusió social
 • Recursos residencials temporals per a persones amb discapacitat
 • Recursos temporals d'habitatge per a persones amb malalties i els seus familiars

Més informació

 

5. Acció social a l'àmbit rural

Termini de presentació: Del 31 de març al 20 d'abril de 2016

Línies prioritàries: 

 • Promoció de l'autonomia i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la dependència
 • Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social
 • Inserció sociolaboral
 • Cohesió social i interculturalitat

Més informació

 

6. Inserció sociolaboral

Termini de presentació: Del 21 d'abril a l'11 de maig de 2016

Línies prioritàries: 

 • Millora de l'ocupabilitat i reducció del risc d'exclusió, inclosa la segona oportunitat educativa
 • Itineraris personalitzats d'acompanyament a les persones durant el procés d'inserció i d'adaptació al lloc de treball
 • Intermediació laboral entre el teixit social i l'empresarial
 • Enfortiment del mercat laboral protegit que afavoreixi la incorporació de persones al mercat de treball ordinari
 • Promoció de l'autoocupació per a col·lectius vulnerables

Més informació

 

7. Interculturalitat i acció social

Termini de presentació: Del 12 de maig a l'1 de juny de 2016

Línies prioritàries:

 • Convivència ciutadana, mediació i gestió de la diversitat
 • Participació social i enfortiment comunitari
 • Èxit escolar i implicació familiar en el procés educatiu
 • Prevenció de les diverses formes de violència
 • Promoció d'hàbits saludables i prevenció d'addiccions

Més informació

 

8. Art per a la millora social

Termini de presentació: Del 9 de maig a l'1 de juny de 2016

Línies prioritàries:

 • Promoure activitats vinculades a les arts plàstiques, la fotografia, la música, la literatura i les arts escèniques com a recurs de desenvolupament personal i d'inclusió social
 • Fomentar el paper actiu dels col·lectius participants i dels professionals del món de la cultura en activitats de caràcter social

Més informació

 

9. Emprenedoria social

Termini de presentació: Del 20 de setembre al 25 d'octubre de 2016

Línies prioritàries:

 • Incrementar l'impacte social de les empreses socials de nova creació
 • Augmentar les probabilitats d'èxit de les noves iniciatives emprenedores
 • Accelerar la consolidació d'empreses socials de nova creació
 • Donar a conèixer a la societat els nous emprenedors socials i sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància d'aquesta nova tipologia d'empreses
 • Afavorir la transformació de les entitats socials en empreses socials

Més informació

 

Com presentar les propostes

Per accedir a aquestes subvencions les entitats han d’estar prèviament acreditades a l’aplicatiu web de l’Obra Social Caixa.

Un cop acreditats, i en el termini previst per cada convocatòria, podreu presentar les vostres propostes amb el formulari pertinent i la documentació complementària.

Afegeix un comentari nou