Calendari de les convocatòries d'ajuts socials de l’Obra Social La Caixa

F Pere Tarrés
Imatge de l'Obra Social La Caixa.
Ajuts socials a l'emprenedoria social.
Ajudes als habitatges socials.

Calendari de les convocatòries d'ajuts socials de l’Obra Social La Caixa

F Pere Tarrés

Resum: 

T’oferim informació sobre les diferents convocatòries de suport al teixit associatiu durant aquest 2016.

1. Projectes de reflexió al Palau Macaya

Termini de presentació: De l'11 de gener al 28 de febrer de 2016

Línies prioritàries:

 • Desenvolupament humà i sostenibilitat econòmica: construcció de models i polítiques econòmiques alternatives en un món global
 • Desenvolupament humà i sostenibilitat mediambiental: medi ambient, canvi climàtic, escassetat de recursos naturals i la seva preservació
 • Desenvolupament humà i sostenibilitat social: l’evolució de les problemàtiques d’exclusió social i els sistemes de benestar en el present i el futur
 • Desenvolupament humà i pensament: identitat i sentit de pertinença, formes d’organització i regulació política

Més informació

2. Promoció de l'autonomia i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la dependència

Termini de presentació: Del 20 de gener al 10 de febrer de 2016

Línies prioritàries:

 • Promoció de l'autonomia personal i del desenvolupament psicosocial
 • Prevenció de la fragilitat, la dependència i la discapacitat i atenció dels seus efectes
 • Atenció socio-sanitària a la dependència i a la malaltia
 • Prevenció i afrontament de l'aïllament social en persones grans
 • Enfortiment de les xarxes relacionals i de suport i promoció de l'oci i el lleure inclusius
 • Suport psicosocial a l'entorn familiar i relacionat
 • Accessibilitat universal

Més informació

3. Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social

Termini de presentació: De l'11 de febrer al 2 de març de 2016

Línies prioritàries:

 • Desenvolupament social i educatiu d'infants i joves en situació de pobresa i de les seves famílies
 • Atenció de les necessitats bàsiques
 • Promoció de la inclusió social i prevenció de les diferents formes d'exclusió

Més informació

4. Habitatges temporals d'inclusió social

Termini de presentació: Del 3 al 30 de març de 2016

Línies prioritàries:

 • Recursos residencials temporals per a persones en procés d'inclusió social
 • Recursos residencials temporals per a persones amb discapacitat
 • Recursos temporals d'habitatge per a persones amb malalties i els seus familiars

Més informació

5. Acció social a l'àmbit rural

Termini de presentació: Del 31 de març al 20 d'abril de 2016

Línies prioritàries:

 • Promoció de l'autonomia i atenció a l'envelliment, la discapacitat i la dependència
 • Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social
 • Inserció sociolaboral
 • Cohesió social i interculturalitat

Més informació

6. Inserció sociolaboral

Termini de presentació: Del 21 d'abril a l'11 de maig de 2016

Línies prioritàries:

 • Millora de l'ocupabilitat i reducció del risc d'exclusió, inclosa la segona oportunitat educativa
 • Itineraris personalitzats d'acompanyament a les persones durant el procés d'inserció i d'adaptació al lloc de treball
 • Intermediació laboral entre el teixit social i l'empresarial
 • Enfortiment del mercat laboral protegit que afavoreixi la incorporació de persones al mercat de treball ordinari
 • Promoció de l'autoocupació per a col·lectius vulnerables

Més informació

7. Interculturalitat i acció social

Termini de presentació: Del 12 de maig a l'1 de juny de 2016

Línies prioritàries:

 • Convivència ciutadana, mediació i gestió de la diversitat
 • Participació social i enfortiment comunitari
 • Èxit escolar i implicació familiar en el procés educatiu
 • Prevenció de les diverses formes de violència
 • Promoció d'hàbits saludables i prevenció d'addiccions

Més informació

8. Art per a la millora social

Termini de presentació: Del 9 de maig a l'1 de juny de 2016

Línies prioritàries:

 • Promoure activitats vinculades a les arts plàstiques, la fotografia, la música, la literatura i les arts escèniques com a recurs de desenvolupament personal i d'inclusió social
 • Fomentar el paper actiu dels col·lectius participants i dels professionals del món de la cultura en activitats de caràcter social

Més informació

9. Emprenedoria social

Termini de presentació: Del 20 de setembre al 25 d'octubre de 2016

Línies prioritàries:

 • Incrementar l'impacte social de les empreses socials de nova creació
 • Augmentar les probabilitats d'èxit de les noves iniciatives emprenedores
 • Accelerar la consolidació d'empreses socials de nova creació
 • Donar a conèixer a la societat els nous emprenedors socials i sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància d'aquesta nova tipologia d'empreses
 • Afavorir la transformació de les entitats socials en empreses socials

Més informació

Com presentar les propostes

Per accedir a aquestes subvencions les entitats han d’estar prèviament acreditades a l’aplicatiu web de l’Obra Social Caixa.

Un cop acreditats, i en el termini previst per cada convocatòria, podreu presentar les vostres propostes amb el formulari pertinent i la documentació complementària.

Afegeix un comentari nou