E.g., 20/02/2019
PUBLICA UN ESDEVENIMENT
agenda

Reptes de les societats d'innovació: la construcció de sistemes de motivació i cohesió col·lectives

Barcelona
Dilluns, 11/02/2019 fins Dijous, 04/04/2019

El curs ofereix els criteris i les eines bàsiques per construir sistemes de motivació i cohesió dels col·lectius en societats dinàmiques.

Contingut
 • Tema 1.- Col·lapse dels projectes col·lectius en les societats del segle XXI. La urgència de construcció de nous projectes de vida i nous sistemes de valors aptes per a les noves societats.
 • Tema 2.- La manca de procediments per construir els projectes col·lectius i sistemes de valors en el passat. El cas de les religions i les ideologies.
 • Tema 3.- Procediments per analitzar els projectes col·lectius i els sistemes de valors.
 • Tema 4.- Anàlisi dels projectes col·lectius i sistemes de valors de les societats del passat: caçadores-recol·lectores, agrícoles i industrials.
 • Tema 5.- El tall radical amb els sistemes del passat: des de la fixació, la jerarquia i la coerció al canvi, l’horitzontalitat i l’adhesió lliure.
 • Tema 6.- La societat de coneixement com a destí global inevitable. Causes: l’avanç de les ciències i tecnologies i la irremeiable necessitat d’assumir-les per sobreviure.
 • Tema 7.- Riscos i insostenibilitat de l’ús de les tecnociències per a l’explotació i el benefici econòmic a curt i mig termini.
 • Tema 8.- Concepció dinàmica de la naturalesa humana en les societats de coneixement i canvi continu.
 • Tema 9.- Una epistemologia i una antropologia de la societat de coneixement.
 • Tema 10.- La llengua com a gran recurs biològic de l’espècie humana, instrument per modelar la realitat i ser flexibles.
 • Tema 11.- La conseqüència de l’ús de la llengua en l’accés de la realitat com característica específica humana.
 • Tema 12.- La profunditat humana, o qualitat humana profunda, com a base per a la llibertat, l’emancipació i la creativitat.
 • Tema 13.- Eines per construir projectes de cohesió i motivació col·lectiva: postulats racionals, axiologització, estructura de les narracions, etc
 • Tema 14.- Taller de casos pràctics
Data: 

Dilluns 11 febr

Hora: 

16:30

Organitzador: 
CETR
Correu electrònic Organitzador: 
jm.bobadilla@cetr.net
Adreça: 
CETR Rocafort, 234, baixos Barcelona