Subscribe to ECAS feed
Federació d'entitats d'acció social que treballen de manera prioritària amb persones en situació o risc d'exclusió social a Catalunya
Updated: fa 6 minuts 24 segons

Campanya de Stop Mare Mortum demanant ports segurs per als vaixells de rescat de persones migrants l’Open Arms i l’Ocean Viking

Dv, 16/08/2019 - 12:22

16.08.2019 | Acció de la plataforma Stop Mare Mortum

Davant la situació dels vaixells de rescat Open Arms  i Ocean Viking, amb gairebé 500 persones a bord esperant per ser desembarcades en un port segur, plataforma Stop Mare Mortum ha iniciat una campanya d’enviament de cartes al govern italià, el país més proper i on haurien de poder desembarcar amb urgència. El vaixell de la ONG Proactiva Open Arms porta setze dies amb 138 persones rescatades i el de SOS Méditerranée i Metges Sense Fronteres, més d’una setmana amb 356 auxiliades en quatre rescats diferents.

Les cartes de Stop Mare Mortum al govern de la República Italiana demanen l’obertura dels ports més propers a Lampedusa, una petició que també han plantejat directament al Consolat General d’Itàlia a Barcelona. El 13 d’agost la plataforma –que compta amb 180 entitats i col·lectius adherits– va encapçalar una concentració a Barcelona per denunciar l’absència de ports oberts per als vaixells de rescat de persones migrants.

 

 

L'entrada Campanya de Stop Mare Mortum demanant ports segurs per als vaixells de rescat de persones migrants l’Open Arms i l’Ocean Viking ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

‘Joves migrats, una oportunitat de país’, article de Loli Rodríguez a El Periódico de Catalunya

Dv, 16/08/2019 - 10:27

15.08.2019 | Article de Loli Rodríguez, portaveu d’ECAS a l’Aliança per la millora del sistema de protecció de la infància, l’adolescència i la joventut en situació de vulnerabilitat, publicat a El Periódico de Catalunya | PDF

El volum de notícies sobre les problemàtiques associades als ‘menes’ converteix en anecdòtiques les històries d’èxit i integració, que de fet són la majoria

Fa set mesos que es va presentar l’estratègia del Govern català per a l’acollida de la infància i la joventut que emigra sola i la preocupació no s’ha reduït. La informació sobre el fenomen no reflecteix la realitat: el volum de notícies sobre les problemàtiques associades converteix en anecdòtiques les històries d’èxit i integració, que de fet són la majoria. La població ha de saber més sobre qui són, què volen, què necessiten, què els oferim i si estem fent una bona acollida.

El pla de xoc per atendre els nois que estan al carrer a Barcelona inclou la creació d’un centre d’atenció immediata per evitar les esperes a la comissaria i línies d’acció al Marroc per treballar en origen. Els professionals dels centres de primera acollida reclamen millores laborals i són crítics amb els recursos disponibles; voldrien equipaments més petits i eines al territori per fer efectiva la inclusió i l’acompanyament. Els col·legis professionals s’impliquen, munten dispositius de salut especials i es treballa amb els municipis on hi ha centres ubicats per dissenyar una resposta inclusiva adequada.

Llavors, ¿per què no acaba de funcionar? ¿Per què s’aixeca tanta polseguera? Les entitats socials reivindiquem com a punt de partida dos pilars: el compliment de la Llei 14/2010 dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència, i un sistema de protecció que no distingeixi per qüestions d’origen i que proporcioni itineraris transversals per a l’emancipació una vegada complerts els 18 anys. I per aconseguir la plena inclusió, un enfocament comunitari que doti l’entorn dels recursos necessaris per acollir i integrar els joves, ja que només així aconseguirem que puguin ser subjectes de drets i obligacions en una societat diversa i cohesionada.

Sostre, formació, treball
Partint d’aquests objectius constatem que, si bé es fan alguns passos, les bastides de la construcció no estan ben fonamentades. Les debilitats es fan evidents en dues de les línies estratègiques del pla de Govern: el repte d’aconseguir drets de ciutadania i la millora del sistema d’atenció social. S’ha de posar l’accent a reforçar aquestes dues línies essencials, així com en la revisió del model de centres de primera acollida: ubicació, nombre de places i ràtios i perfils professionals. Fa falta un finançament adequat i suficient que asseguri l’estabilitat i la sostenibilitat de les entitats i del sistema.

La dimensió comunitària requereix la implicació de les institucions locals i dels diferents departaments de la Generalitat per planificar i desplegar la resposta de forma conjunta. També en coordinació amb l’Estat, ja que sense documentació és impossible la ciutadania. Prevenir les situacions de sensellarisme i vida al carrer passa per oferir les eines bàsiques i oportunitats per tirar endavant: sostre, formació, feina.

El que no podem fer en cap cas és estigmatitzar-los, i en això hem de ser clars i contundents. Els joves migrats són una oportunitat de país i hem d’escoltar-los i atendre’ls amb responsabilitat.

L'entrada ‘Joves migrats, una oportunitat de país’, article de Loli Rodríguez a El Periódico de Catalunya ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Màster en migracions, asil i refugi i especialista universitari en inclusió social i gestió de la diversitat

Dm, 13/08/2019 - 12:17

13.08.2019 | Organitzen Accem i la Universidad de Murcia

Ja està oberta la matrícula per a la primera edició del màster en ‘Migracions, asil i refugi‘ i per a la formació d’especialista universitari enInclusió social i gestió de la diversitatque organitzen Accem i la Universidad de Murcia. Els cursos s’inicien a l’octubre i ambdós títols s’adrecen a persones amb formació en diversos àmbits, com ara treball social, educació social, dret o psicologia, entre altres. El màster té un preu de 2.000 euros i el curs d’especialista universitari, de 1.000 euros, en els dos casos amb facilitats de pagament i una borsa de beques.

+ info:

 

L'entrada Màster en migracions, asil i refugi i especialista universitari en inclusió social i gestió de la diversitat ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

‘Tàctica i estratègia per un futur compartit’, article de Sonia Fuertes al diari El País

Dm, 13/08/2019 - 10:39

13.08.2019 | Article de Sonia Fuertes, presidenta d’ECAS, al diari El País

Les institucions creades sota el paradigma capitalista han quedat obsoletes i cal transformar les hegemonies perquè la societat civil assumeixi el protagonisme

Táctica y estrategia, un conegut poema de Mario Benedetti, se’ns presenta de manera subtil la diferència entre aquests conceptes, àmpliament treballats en àmbits tan diversos como el futbol, el màrqueting, els escacs, la política. Ara bé, tot i l’evocació, aquest no serà un article poètic, sinó més aviat prosaic: parlarem de tàctica i estratègia en polítiques socials. I per això especificarem primer de què estem parlant.

L’estratègia es podria definir com el pla de treball general, que comporta certa visió de futur i una sèrie d’objectius que cal aconseguir, habitualment relacionats entre si. És, per tant, una projecció que ens situa en el cap on anem i que demana direcció. La tàctica, en canvi, en la seva accepció grega preveu una dimensió metodològica: “Posar les coses en ordre”. Serien, doncs, totes aquelles accions que, generalment seqüenciades, ens permeten avançar en el camí que prèviament hem traçat: l’estratègia.

Així, una estratègia sense desenvolupament tàctic esdevindrà paper mullat, en una declaració d’intencions que difícilment aconseguirà els seus objectius i que, a més, disposarà de pocs elements per introduir millores en la seva implementació. Pensem en les diverses estratègies que s’han impulsat en polítiques socials i que no tenen calendari, recursos clars ni avaluacions detallades de procés, de resultat i d’impacte. Estratègies que resulten ineficaces a l’hora de transformar.

En un sentit invers, en ocasions és la priorització de l’acció, habitualment vinculada a la urgència, el que apareix en primer pla traint el seu esperit original. Accions desordenades, desconnectades d’una estratègia general que les doti de coherència i que tindran una eficàcia dubtosa perquè no s’incardinen en una lògica compartida. Immobilisme o fugida cap endavant, dues manifestacions aparentment contràries però que responen al mateix fenomen: la falta d’articulació entre la visió global i la capacitat operativa, pressuposant que totes dues hi siguin.

És evident que el context no acompanya. Ni el context polític ni l’acceleració que caracteritza els nostres temps. El soroll ambiental i l’acumulació de reptes a diversos nivells no afavoreixen ni el disseny d’una estratègia a llarg termini ni la consolidació de lideratges, d’altra banda escassos. Però no ens ho podem permetre. I no ens ho volem permetre.

Els desafiaments que afrontem avui com a societat requereixen una àmplia dosi de consens i molta intel·ligència col·lectiva. Són múltiples, globals i de naturalesa molt diversa. L’augment de la desigualtat, els moviments migratoris, l’emergència climàtica, l’envelliment de la població i la revolució feminista per una veritable igualtat de gènere en són alguns. L’exclusió residencial, la precarietat laboral i la pobresa infantil podrien continuar un llistat que no s’acabaria aquí.

És, per tant, el moment de definir clarament l’estratègia i dotar-la de les actuacions necessàries, partint del coneixement de les necessitats, però també anant més enllà. Enfortir el nostre castigat Estat del benestar mitjançant la universalització efectiva dels drets socials, reivindicar la noció de ciutadania i de justícia social i situar les persones al centre han de formar part del nucli de l’estratègia. Des d’una mirada inclusiva davant d’una realitat que es presenta com a complexa, però en la qual podem trobar també la promesa de la diversitat.

Els desafiaments que afrontem avui com a societat requereixen una àmplia dosi de consens i molta intel·ligència col·lectiva

Una estratègia que ha de pivotar en la comunitat i en la generació de vincle social com a elements essencials de la nova governança democràtica que necessitem, basada en la participació i la implicació de tota la societat civil. Un procés de construcció en el qual resulta clau el paper de les entitats socials com a nexe entre les administracions públiques i la ciutadania amb vocació comunitària i transformadora. Tenint, a més, una contrastada capacitat tècnica per coproduir polítiques públiques que lluitin contra la desigualtat i promoguin un altre model socioeconòmic. Des de la proximitat. Amb capacitat d’innovació.

El jurista italià Ugo Mattei defensava recentment en una jornada a Barcelona que la nova política emergent del bé comú ha de fer possible un reequilibri de forces en la presa de decisions amb la finalitat de subvertir el marc legal injust que ens colpeix. Les institucions creades sota el paradigma capitalista han quedat obsoletes i cal transformar les hegemonies perquè la societat civil assumeixi el protagonisme. Gairebé parafrasejant Benedetti: construir un pont indestructible de paraules, sense vendre’ns simulacres. No ens valen discursos buits, ni accions de mirada curta. Necessitem tàctica i estratègia a l’altura del canvi d’època que ens ha tocat viure.

L'entrada ‘Tàctica i estratègia per un futur compartit’, article de Sonia Fuertes al diari El País ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Campanya #MujeresIN, contra la discriminació laboral de les dones migrants

Dll, 12/08/2019 - 11:11


09.08.2019 | Organitza Accem

Accem ha llançat la campanya #MujeresIN, amb l’objectiu de visibilitzar la necessitat de facilitar la inserció laboral de les dones migrades. D’aquesta manera es vol treballar contra la desigualtat sense discriminació, sense etiquetes i sense prejudicis.

A l’estat espanyol la població d’origen estranger suposa un 11% del total, amb pràcticament el mateix nombre d’homes que de dones. En l’àmbit laboral, pel que fa a l’accés al treball i les possibilitats de promoció, es constata una clara desavantatge per a les dones d’origen migrant.

L'entrada Campanya #MujeresIN, contra la discriminació laboral de les dones migrants ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Oberta la convocatòria del IV Concurs de contes per educar en valors del CEESC

Dll, 12/08/2019 - 11:09

09.08.2019 | Organitza Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

La delegació del CEESC a les comarques gironines convoca el IV Concurs de contes i relats curts per educar en valors, amb l’objectiu de fer una publicació il·lustrada que serveixi d’eina pedagògica per al desenvolupament d’activitats amb nens i nenes, que també es difondrà en format digital i conte a conte al butlletí del CEESC.

Hi ha dues categories de premis, un per a persones fins als 18 anys i un altre per a persones a partir dels 18 anys. Els contes o relats han de tenir per objectiu transmetre un valor o un conjunt dels valors inclosos a la Convenció sobre els Drets dels Infants dels que es presenten al web Coneix els teus drets.

La data límit de presentació dels contes o relats per al Concurs és el 15 de setembre de 2019.

Bases (PDF)

L'entrada Oberta la convocatòria del IV Concurs de contes per educar en valors del CEESC ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Jornada solidària a Illa Fantasia per la campanya de beques de Fundesplai, 7 de setembre

Dv, 09/08/2019 - 11:28

09.08.2019 | Organitza Illa Fantasia

El parc aquàtic Illa Fantasia (Vilassar de Dalt) organitza una jornada solidària el proper dissabte 7 de setembre a favor de campanya Un estiu per a tothom! de Fundesplai, per atorgar beques perquè els infants en situació vulnerable puguin gaudir de colònies i casals.

Les entrades tindran un preu especial de 12€ (normalment és de 28€) i aquest import ja inclourà un donatiu de 2,5€ a la campanya solidària de Fundesplai.

Podeu comprar les entrades anticipadament en aquest enllaç.

L'entrada Jornada solidària a Illa Fantasia per la campanya de beques de Fundesplai, 7 de setembre ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

A Barcelona la “seguretat” atempta contra la dignitat de les persones, comunicat de SOS Racisme

Dij, 08/08/2019 - 13:20

08.08.2019 | Comunicat de SOS Racisme

L’impacte de la política municipal de Barcelona a altres espais polítics o socials fa necessari que ens centrem amb què està passant a la ciutat en relació a la seguretat. I com ja és habitual a la capital catalana la campanya d’estiu ve acompanyada per actuacions que alimenten el racisme institucional i institucionalitzat d’un consistori que defensa un model de seguretat que no respecta, ni protegeix ni garanteix els drets de les veïnes i els veïns.

Missatges de representants polítics i càrrecs públics i titulars dels mitjans de comunicació sobre inseguretat i criminalitat a la ciutat que encenen el racisme. Fa mesos que es parla de que Barcelona ja no és una ciutat segura. Aquest va ser un dels hits de la campanya electoral de les municipals utilitzat com a arma de foc per part d’alguns partits que lamentablement no va ser contra argumentat pels altres per la por a ser antiracistes i perdre vots. Una situació que encara es complica més amb els equilibris de poder de la configuració del nou govern municipal.

El boc expiatori canvia segons el moment: els i les carteristes del metro, els narcopisos, les persones que es dediquen a la venda ambulant als carrers de la ciutat o els infants i joves estrangers no acompanyats. Però la intervenció municipal s’acaba concretant en la criminalització racial i les polítiques de repressió policial.

Algunes situacions que volem destacar:

  • El dispositiu que pretén acabar amb el top manta a la ciutat, exemplifica, un cop més, com es pretén solucionar amb repressió qüestions que són resultat de desigualtats globals i estructurals i que, no només, no canviaran amb més presència policial als carrers, sinó que aquest increment pot representar un augment de la violència i el racisme policial cap el col·lectiu. No es pot abordar la venda ambulant sense fer referència a les conseqüències d’una llei d’estrangeria, com instrument del racisme institucional, que travessa totes les dimensions de la vida, i que arracona les persones al marge del mercat laboral, sotmetent-les, en ocasions, a diferents formes d’explotació laboral. Així com també cal parlar de la utilització de codi penal per acabar amb aquesta activitat, impossibilitant a les persones que s’hi dediquen que puguin regularitzar la seva situació administrativa a causa de l’existència d’antecedents penals com a conseqüència de la venda al carrer de determinats productes que està tipificada com a delicte.
  • El discurs que situa a la infància en perill (infants i joves estrangers no acompanyats) com a infància perillosa, no només suposa l’elusió dels deures i obligacions de totes les administracions vers el compliment de la Convenció Internacional dels Drets dels Infants; sinó que a més alimenta una construcció estigmatitzada i racista com a problema social i en conseqüència, no s’adopta una lògica de protecció, sinó una lògica penal.
  • El silenci per part del consistori davant el sorgiment de patrulles ciutadanes que imposen la seva seguretat al metro de la ciutat. Iniciatives carregades de racisme que utilitzen l’escarni públic per assenyalar a persones, atemptant contra la seva dignitat i la seva presumpció d’innocència.

De nou la clau està en què entenem per seguretat i sobretot qui té el poder per decidir sobre: el que és seguretat, a qui hem de protegir i de què l’hem de protegir, així com quins són els mecanismes i límits que tenim per imposar aquesta seguretat. Cal parlar dels prejudicis racistes que hi ha darrere del disseny del model de seguretat, i també de la inseguretat de les persones migrades i/o racialitzades que es veuen exposades a les polítiques racistes que implementen aquest model de seguretat.

Perquè per assolir una verdadera seguretat cal garantir igualtat de drets i una societat lliure de racisme.

Consell de SOS Racisme

 

L'entrada A Barcelona la “seguretat” atempta contra la dignitat de les persones, comunicat de SOS Racisme ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

8a Cursa del Seguici Popular de Tarragona a favor de Quilòmetre Zero

Dij, 08/08/2019 - 09:52

08.08.2019 | Organitza Mulassa de Tarragona

La 8a Cursa del Seguici Popular de Tarragona, que tindrà lloc el dissabte 31 d’agost a les 21:15h, destinarà part dels seus beneficis al Projecte Rossinyol de l’associació Quilòmetre Zero. Es tracta d’una iniciativa de mentoria en l’àmbit del lleure que consisteix a oferir un acompanyament, en horari no lectiu, d’un jove universitari o de cicle superior, una tarda a la setmana, a un alumne de 6è de primària o 1r d’ESO d’origen migrant i/o amb dificultats socials i risc de fracàs escolar.

La cursa té un recorregut de 5 Km, que s’inicia a la Plaça de la Font i finalitza al Pla de la Seu.

Inscripcions

 

L'entrada 8a Cursa del Seguici Popular de Tarragona a favor de Quilòmetre Zero ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

‘En xancletes i solidaris’, campanya d’estiu de Càritas Barcelona

Dc, 07/08/2019 - 10:16

07.08.2019 | Organitza Càritas Diocesana de Barcelona

Arran del Dia Mundial de la Solidaritat, el 31 d’agost, Càritas ha llançat la campanya ‘En xancletes i solidaris’, per tal de recaptar fons per poder posar en marxa la targeta solidària, una targeta bancària de prepagament que permet comprar amb autonomia als establiments comercials d’alimentació. D’aquesta manera, es vol promoure que les persones empobrides segueixin comprant en els seus punts habituals i que no deixin de fer-ho només perquè no tenen ingressos.

Aquesta campanya té per objectiu dignificar el dret a l’alimentació de manera que no es desaprenguin els hàbits de compra i es garanteixi una alimentació equilibrada i adaptada a les necessitats de les diferents edats, creences o dietes (al·lèrgies o malalties).

Col·labora!

 

L'entrada ‘En xancletes i solidaris’, campanya d’estiu de Càritas Barcelona ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Taller de sensibilització ‘Drets en el treball i integració social’, 19 de setembre

Dll, 05/08/2019 - 10:27

05.08.2019 | Organitza Associació Salut i Família

El taller de sensibilització de ‘Drets en el treball i integració social i desenvolupament’ tindrà lloc el 19 de setembre d’11 a 15h a la seu de l’Assocació Salut i Família (Via Laietana 40, 3-2B, Barcelona).

L’objectiu del taller és facilitar la informació jurídica necessària sobre les normes i procediments dels drets en el treball principal en el règim de servei domèstic, regulació baixa materna i conciliació de la vida familiar i laboral. Així mateix, aportar informació sobre recursos de formació i inserció laboral, informació bàsica d’aspectes personals i familiars que facilitin l’ocupació i el desenvolupament de les competències bàsiques i / o laborals per a dones.

Aquest taller està dirigit a dones i famílies en general i membres d’associacions i organitzacions que treballen amb dones i famílies d’origen immigrant.

L'entrada Taller de sensibilització ‘Drets en el treball i integració social’, 19 de setembre ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

‘La vulnerabilitat no fa vacances’, article d’Esther Gil a El Periódico de Catalunya

Dll, 05/08/2019 - 09:36

05.08.2019 | Article d’opinió d’Esther Gil, coordinadora de la Comissió de Famílies d’ECAS, a El Periódico de Catalunya

El poeta Martí i Pol va descriure l’estiu com un temps de passejar, de seure als carrers a parlar, a veure passejar la gent… Però sovint aquesta imatge preciosa esdevé una utopia per a moltes famílies d’arreu del nostre país. Famílies que veuen molt limitat i condicionat aquest temps d’estiu, perquè els recursos i la xarxa de suport marxen de vacances, o estan sota mínims, o saturats, o condicionats al compliment d’uns requisits que no sempre s’ajusten a les necessitats i les realitats familiars. Famílies que es queden a casa perquè no tenen on adreçar-se amb els seus fills i filles, vivint aquests dies en solitud i aïllament social perquè no tenen una xarxa de suport que les acompanyi i les ajudi. O perquè, en altres ocasions, estan lluitant per no perdre la casa.

No em cansaré de defensar l’enorme capacitat de resistència i superació que tenen les famílies en situació de vulnerabilitat; són veritables estrategues i dissenyadores de plans de contingència davant les incerteses i els reptes dels temps actuals. Però en ocasions no donen més de sí, no poden encabir ni abastar més.  Tots i totes som conscients de l’enorme impacte que ha comportat la crisi econòmica –convertida en sistèmica— i dels jocs malabars que han hagut de fer les famílies, coixí imprescindible per amortir els efectes de la crisi. L’argument, però, no ha d’amagar els límits d’aquesta resistència. No es pot abusar del coixí familiar i cal tenir present que les persones necessiten temps per recuperar-se, ser cuidades i enfortir-se.

Les entitats socials portem anys acompanyant, assessorant, escoltant i intervenint amb les famílies. A diferents nivells i amb diversos graus d’intensitat, incidint en tots els membres de la família o focalitzant el treball en un de sol. Dissenyant i inventant activitats en aquelles àrees i àmbits que són determinants per al seu desenvolupament. De vegades acompanyades per les administracions públiques, però molt sovint també sent pioneres. Perquè la mirada de les entitats és un radar per detectar situacions de vulnerabilitat o d’exclusió social, i aquest radar és el que ens obliga a fer visible aquelles situacions que poden vulnerar drets o condicionar la cura dels més petits i la qualitat de la convivència familiar.

Som conscients de la complexitat del moment i de com s’està estirant d’un pressupost insuficient, posant tiretes davant de situacions que requereixen intervencions àmplies, transversals i ajustades en temps i formes. La prevenció és clau en dos sentits: com a garantia dels drets de les persones i com a inversió a mitjà i llarg termini. Intervenir com cal i a temps ens ha de permetre, a més, innovar i imaginar noves maneres d’articular respostes. Desplegar actuacions que, més enllà d’atenuar conseqüències i pal·liar efectes, abordin les causes de les situacions injustes i de risc d’exclusió.

Totes ens mereixem un descans i pensar en viatges, però la vulnerabilitat no marxa de vacances i sovint aquest temps la reforça o l’agreuja. Pensem-hi, també.

 

L'entrada ‘La vulnerabilitat no fa vacances’, article d’Esther Gil a El Periódico de Catalunya ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Formació d’activistes i portaveus antiestigma d’Obertament

Dv, 02/08/2019 - 14:11

02.08.2019 | Organitza Obertament

Obertament ofereix formació d’activisme, dirigida a aquelles persones que hagin passat o estiguin passant per alguna experiència pròpia en salut mental i vulguin ser protagonistes de la lluita contra l’estigma en primera persona.

La formació consta de dos mòduls i s’impartirà del 14 de setembre al 23 de novembre a Torre Jussana (Av. del Cardenal Vidal i Barraquer 30, Barcelona). La participació a les sessions és gratuïta però es reserven les places a persones que puguin comprometre’s amb l’organització i es requereix assistir a un 75% de les classes.

La lluita contra l’estigma d’Obertament es nodreix de testimonis de persones que han conviscut amb una problemàtica de salut mental. Per combatre estereotips cal mostrar la realitat i la diversitat de persones que ho han experimentat de primera mà. Els activistes que col·laboren amb Obertament ho fan des de diferents plans, amb diversos nivells d’exposició pública, sempre segons la situació i el procés personal de cadascú.  Des del complet anonimat fins a participar com a portaveu als mitjans de comunicació, contemplen tot un ventall d’espais en què es pot aportar la pròpia vivència en primera persona com a base per fer caure l’estigma.

Inscripcions

 

L'entrada Formació d’activistes i portaveus antiestigma d’Obertament ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

2a edició del postgrau sobre adolescents i joves migrants no acompanyats

Dv, 02/08/2019 - 13:57

02.08.2019 | Universitat de Barcelona, Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya i Fundació Idea

Ja s’ha obert la preinscripció a la segona edició del postgrau ‘Adolescents i joves migrants no acompanyats. Persones en trànsit a la recerca d’una vida digna’.

L’objectiu és possibilitar un espai formatiu integral que recorre els àmbits de la salut, la justícia, l’educació, la cooperació internacional, la protecció, la participació, els drets i la internacionalització del fenomen per tal d’oferir coneixement i aprofundiment sobre la realitat d’aquests adolescents i joves i sobre les premisses clau per a una bona intervenció.

Està dirigit per Violeta Quiroga, directora de la UFR de Treball Social de la UB, i David Rodríguez, director tècnic de Fundació IDEA i professor associat de la UB. i compta amb una trentena de professors experts i sis conferenciants de renom. El postgrau oferirà pràctiques en entorns reals i la participació directa de joves que viuen o han viscut un procés migratori sense referents familiars al nostre territori, tant tutelats com extutelats i no tutelats.

El 12 de setembre tindrà lloc una sessió informativa a les 18:30h a la seu del Col·legi de Treball Social (Portaferrissa 18, 1er pis, Barcelona).

Programa en PDF | Formulari de preinscripció

L'entrada 2a edició del postgrau sobre adolescents i joves migrants no acompanyats ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

‘Diferents i connectats, una aposta per la interculturalitat’, article de Raúl Martínez a Social.cat

Dij, 01/08/2019 - 09:56

01.08.2019 | Article d’opinió de Raúl Martínez, coordinador de la Comissió de migracions d’ECAS, a Social.cat

A Viaje al centro de la mente, el psiquiatre Daniel J. Siegel utilitza el concepte d’integració per definir la salut mental. Per a Siegel, la integració es compon de dos elements: diferenciació i connexió. Com més diferenciades i més connectades estan les parts entre si, major és la integració. Aquests són també els components de la complexitat. La diferenciació augmenta la complexitat. Els sistemes complexos, si estan ben integrats (diferenciats i connectats) són més eficaços, més creatius i resilients. Ens pot ajudar aquest concepte d’integració que es proposa des del funcionament mental per al funcionament social? La meva opinió és que sí.

Aplicat a la nostra societat, no hi ha dubte que, en el seu conjunt, la complexitat ha augmentat en les últimes dècades, i un dels aspectes determinants està vinculat als processos migratoris. Seguint amb aquest raonament, podem assegurar que la nostra societat compleix amb el primer requisit: la diferenciació, i en el terreny que ens ocupa, la diferenciació cultural. Ara bé, segons Siegel, un sistema diferenciat però poc connectat tendeix al caos o a la rigidesa, i no a la integració. Com a societat, en conjunt, no hem d’esforçar-nos molt per aconseguir la diferenciació. Aquesta es produeix de manera natural, provocada per les diferències socioeconòmiques. Persones d’altres països i cultures s’instal·len a Catalunya sense que hàgim de fer res especial per atreure-les. El mal anomenat ‘efecte crida’ no és més que el resultat de les tremendes diferències entre les condicions de vida en uns i altres països, i tenim la sort d’estar en el pol d’atracció i no en el de repulsió. El quid de la qüestió està, doncs, en la connexió.

El concepte d’interculturalitat casa bé amb la idea d’integració proposada per Siegel perquè defensa –contràriament al multiculturalisme, l’assimilacionisme o altres models de gestió de la diversitat— la construcció d’una societat cohesionada mantenint les diferències culturals i posant l’accent en la comunicació, el coneixement mutu, la negociació i la gestió pacífica del conflicte; és a dir, diferenciació més connexió.

La Generalitat està treballant en un nou Pacte Nacional per a la Interculturalitat. Per a això és important que definim amb claredat què significa el concepte ‘intercultural’ i, encara més, com potenciarà la connectivitat entre les parts diferenciades, necessària per aconseguir la integració i la cohesió social.

Entre les moltes iniciatives que poden contribuir a generar aquesta connexió entre diferents cultures i grups socials vull cridar l’atenció sobre una d’elles: la figura de la mediació intercultural i dels mediadors i mediadores interculturals. Farem referència a les seves funcions: estimular la comunicació intercultural, el coneixement mutu i la interrelació entre les comunitats, i la negociació com a fórmula de solucionar els conflictes. Es tracta, doncs, d’una figura professional que, independentment del nom que se li doni, treballa activament per a la connexió.

Desgraciadament, fa ja més de deu anys que no s’inverteix en aquest tipus de professionals que han de fer de pont, de node entre comunitats de diferent contingut cultural, i entre aquestes i les administracions públiques; i que, per tant, han de conèixer i ser referents per a la comunitat majoritària i per a les minoritàries. És més fàcil trobar aquestes figures referencials entre la població d’origen dels col·lectius migrants i gitano, ja que ells coneixen bé els codis de les seves respectives cultures i, pel fet de viure i haver estat formats adequadament, també els de la societat catalana i paia.

Un parell d’exemples, el primer a Tortosa l’any 2007: un projecte de mediació intercultural gestionat per l’entitat ACISI i finançat per l’Obra Social “la Caixa” va permetre la contractació i formació de mediadors interculturals a la ciutat. Concretament es va contractar una mediadora d’origen xinès, un mediador d’origen marroquí i un altre d’origen pakistanès. Gràcies al treball realitzat per aquestes persones amb les seves respectives comunitats es van incrementar substancialment els contactes entre aquestes i entre elles i l’administració. Fruit d’aquest treball es va acordar la ubicació definitiva de la mesquita, però el projecte va caure el 2009 i les connexions es van tornar a perdre.

L’altre exemple és de 2012: barri del Besòs de Barcelona, on una persona d’un origen cultural determinat en va assassinar una altra amb un origen cultural diferent. Gràcies a la labor de mediació exercida per líders formats en mediació es va poder evitar un conflicte obert i de conseqüències imprevisibles entre totes dues comunitats.

Si no ens dotem de professionals formats i amb recursos suficients, especialment encara que no exclusivament procedents de cultures minoritàries, que actuïn com a mediadors/connectors interculturals, correm el perill de la desconnexió, la guetificació, el desconeixement mutu i l’hostilitat. Terreny adobat per a la por a qui és considerat com a estrany, diferent, que no encaixa en un determinat patró de comportament, i d’aquí al rebuig, la xenofòbia i l’exclusió social.

De cara al Pacte Nacional per la Interculturalitat, fem una crida per recuperar de forma decidida la mediació intercultural, o com se li vulgui dir, i això implica dotar-se d’un sistema de formació de mediadors, de la seva consideració com a figura professional i de la regulació del seu espai professional. És urgent que després d’aquests deu anys de sequera i pèrdua de connectivitat, les administracions i les organitzacions socials i empresarials facin una aposta decidida per dotar-nos de figures professionals que ajudin a incrementar la connexió entre les diferents comunitats culturals, una tasca ineludible per aconseguir la integració i la cohesió social.

L'entrada ‘Diferents i connectats, una aposta per la interculturalitat’, article de Raúl Martínez a Social.cat ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

ONCE Catalunya convoca els Premis Solidaris 2019

Dc, 31/07/2019 - 12:09

31.07.2019 | Organitza ONCE

Els Premis Solidaris ONCE Catalunya 2019 reconeixen i premien aquelles persones, empreses, ONG, entitats i organismes de l’Administració pública i programes o treballs de mitjans de comunicació que s’hagin compromès més per dur a terme una tasca solidària. Aquesta ha de coincidir amb els valors essencials de la cultura institucional del Grup Social ONCE i la filosofia que impregna l’Economia Social i els objectius del Tercer Sector, com són la superació, la inclusió social i l’accessibilitat universal.

Les candidatures es poden presentar fins al 16 d’octubre a la Secretària del Consell Territorial de l’ONCE a Catalunya (Sepúlveda 1, 6a planta, 08015 de Barcelona) o a l’adreça electrònica ctcatalunya@once.es.

L’acte de lliurament dels premis tindrà lloc el dijous 28 de novembre, a les 18.30h a l’Auditori ONCE Catalunya.

 

 

L'entrada ONCE Catalunya convoca els Premis Solidaris 2019 ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Campanya a favor de l’avortament universal a Catalunya

Dc, 31/07/2019 - 11:48

31.07.2019 | Organitza L’Associació Drets Sexuals i Reproductius i altres entitats

Entitats i col·lectius feministes s’han unit per llançar una campanya a favor de l’avortament universal a Catalunya, denunciant així la vulneració i negació del dret a l’atenció sanitària de les persones migrades.

La campanya té per objectiu denunciar la vulneració i negació del dret a l’atenció sanitària de les persones migrades. Ni el Reial Decret/Llei estatal, ni la llei catalana d’universalització de la salut contemplen l’atenció sanitària per a les dones i persones embarassades – tant per als qui decideixin continuar-ho com per a aquelles que decideixin interrompre-ho – ni dels menors d’edat, que no disposi de la targeta sanitària del Sistema Nacional de Salut.

La situació és particularment greu per aquelles dones i persones gestants que desitgin la interrupció voluntària de l’embaràs, ja que la mateixa s’estableix dins d’un límit mèdic i legal de setmanes de gestació per a dur-lo a terme. A la llei tan sols es presenta un apartat en qual s’esmenta l’atenció per a “casos d’urgència”, quedant a lliure interpretació la possibilitat d’atendre o no als casos que aquí manifestem. Així, dones i persones embarassades juntament amb els menors d’edat, sense targeta sanitària, són exclosos per la legislació del dret a la salut.

Us podeu adherir a la campanya en aquest enllaç.

 

L'entrada Campanya a favor de l’avortament universal a Catalunya ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

SICAR cat demana als Estats que garanteixin la inclusió social de les víctimes de tràfic de persones

Dm, 30/07/2019 - 14:27

30.07.2019 | Nota de premsa de SICAR cat

Barcelona, 29 de juliol del 2019

SICAR cat, programa d’atenció integral a víctimes de tràfic d’éssers humans (TEH), demana als Estats que garanteixin la inclusió social de les víctimes d’aquest delicte, una reivindicació que també recull el darrer Informe de la Relatora Especial de Nacions Unides sobre TEH, Maria Grazia Giammarinaro.

Segons Nacions Unides, a nivell mundial,el 72% de víctimes d’aquesta forma contemporània d’esclavitud són dones (49%) i nenes (23%) i cap país, ja sigui com a origen, trànsit i/o destí és aliè a aquesta manifestació de violència masclista. Només durant el 2018, SICAR cat va donar resposta a Catalunya a 203 víctimes de 36 nacionalitats, 28 de les quals menors d’edat.

Aquesta greu violació de Drets Humans es produeix quan els sistemes de prevenció dels Estats fallen, de manera que les Institucions tenen l’obligació de restituir tots els drets vulnerats de les persones que han esdevingut víctimes en el seu territori.

Per tant, cal una resposta pública digna, adequada i segura, basada en Drets Humans. A la pràctica però, els processos d’inclusió social, que són llargs, costosos i complexes, es deleguen a entitats especialitzades com SICAR cat, que ofereix atenció integral a les supervivents d’aquest delicte.

Des de l’Ajuntament de Barcelona, s’han duta terme iniciatives per garantir els drets que les víctimes de TEH tenen reconeguts, però es requereix d’un compromís Estatal, dotat de recursos materials i humans suficients,per atendre les necessitats de les persones supervivents.La creació d’un sistema nacional de derivació o una llei integral per a les víctimes del tràfic de persones establir i en una visió global i transversal del fenomen i de totes les seves formes d’explotació,d’acord al que es reculla l’article 177 bis del Codi Penal.

D’altra banda, SICAR cat es pregunta si, amb la recent creació de l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista (OCJVM), l’aprovació del Pla Estratègic de Polítiques d’Igualtat de gènere 2019-2022 o el ja existent Observatori de la Igualtat de Gènere, la lluita contra el TEH comptarà amb més eines i recursos per combatre’l de forma més efectiva i esdevindrà una prioritat en l’agenda política del Govern de la Generalitat.

També, l’entitat viu amb preocupació la finalització del període d’execució del Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación Sexual(2015-2018), que lidera el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,que encara està avaluant el seu impacte amb dades del2017.

Les víctimes de tràfic pateixen una gran violència física, psicològica, econòmica i sovint sexual.L’explotació a la qual han estat sotmeses pot derivar en sofriment físic i problemes de salut, traumes i pèrdua del seu mitjà de vida. Segons el PHIT, el projecte europeu en el qual SICAR cat ha participat, 6 de cada 10 supervivents de TEH amb fins d’explotació sexual pateixen algun tipus de seqüela psicològica,especialment ansietat o estrès posttraumàtic.

També, l’accés a una indemnització i a una compensació justa, com preveu la Directiva Europea 2011/36/UE, pot facilitar el seu procés de recuperació integral, a més de tenir un component de càstig i de dissuasió cap a les persones traficants.La compensació és un dret de les víctimes del tràfic de persones reconegut internacionalment. Justice at Last, l’altre projecte europeu en el que també participa SICAR cat, senyala que són molt poques les víctimes de TEH que aconsegueixen tenir accés a la informació i els mitjans per reclamar una indemnització, i moltes menys les que, finalment, reben el pagament d’aquesta, ja que hi ha nombroses barreres que els impedeixen accedir-hi.

Entre les barreres que dificulten el gaudi del dret a la compensació es troben: la manca de sensibilització entre professionals que, d’una o altra manera, han d’intervenir en el procés penal, la falta d’accés de les víctimes a assessorament legal i a la informació adequada, la llarga durada dels processos penals i civils i, en els casos de víctimes estrangeres, el retorn o la deportació al seu país d’origen abans que es dicti sentència.

A més a més, algunes víctimes de TEH són, alhora, susceptibles de protecció internacional, de manera que poden acollir-se tant als mecanismes de protecció i atenció, específicament previstos a la “Llei d’Estrangeria” (article 59bis de la LOEX); com al seu dret a sol·licitar protecció per la via d’asil, a fi de garantir el principi de no-devolució i evitar el risc de patir un tracte inhumà o degradant. En aquests casos les dues vies són compatibles.

És per tot això que l’Estat ha de garantir la interconnexió existent entre el tràfic de persones i el dret d’asil que permet que aquelles persones, en la seva majoria dones, que han estat víctimes de TEH i que, alhora necessiten protecció internacional, puguin exercir el seu dret a obtenir-la de manera efectiva.

SICAR cat, per tant,vol aprofitar la commemoració del Dia Mundial contra el Tràfic d’Essers Humans, per demanar la implicació dels Estats en la protecció de les víctimes, la persecució i prevenció del delicte, i el seu compromís polític per treballar de forma conjunta amb la societat civil, per tal de garantir la inclusió social de les víctimes de tràfic de persones.

L'entrada SICAR cat demana als Estats que garanteixin la inclusió social de les víctimes de tràfic de persones ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Gran nit solidària al Liceu a favor del Casal dels Infants, 5 de setembre

Dm, 30/07/2019 - 13:14

30.07.2019 | Organitza Casal dels Infants

La quarta edició de la Gran Nit Solidària al Liceu se celebrarà el 5 de setembre a partir de les 20h, amb els plats de Nandu Jubany, Carlos Abellán, Carles Gaig i Albert Adrià sobre l’escenari del Gran Teatre.

Una gala benèfica i inoblidable la recaptació de la qual anirà destinada al Casal dels Infants i els seus projectes d’ajuda a nens i joves en risc d’exclusió social. Concretament, en aquesta edició, es destinarà als serveis Entorn Escolar Secundària i Casal Jove, que acompanyen a 700 adolescents i joves a través d’activitats educatives i de participació comunitària.

La vetllada comença amb un còctel de benvinguda al Foyer, on els xefs serviran les seves creacions des de 4 bufets independents i continua amb el sopar creat en exclusiva per a l’ocasió i maridat amb vins i caves Gramona sobre l’escenari del Gran Teatre del Liceu.

A més, durant la saborosa experiència hi haurà actuacions de lírica especials per a l’ocasió.

Entrades

 

 

L'entrada Gran nit solidària al Liceu a favor del Casal dels Infants, 5 de setembre ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Neix la xarxa Talento Que Impacta, de col·laboració entre entitats i empreses

Dll, 29/07/2019 - 13:19

29.07.2019 | Organitza Fundación Hazlopossible

La Fundació Hazloposible ha creat la xarxa Talento que Impacta, una iniciativa que té per objectiu connectar empreses i entitats socials  per potenciar les aliances i contribuir al desenvolupament de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible nº17 (aliances per al desenvolupament sostenible). Actualment està formada per 22 empreses i 6 ONG i entitats socials, que impulsen espais comuns per tal d’augmentar el seu impacte social.

Les col·laboracions que s’hi donen poden ser mitjançant espais de formació, coneixement de les millors pràctiques, tendències i networking i un programa de relacions de mentoria.

En el marc de la xarxa, s’ha creat el ‘Canal d’oportunitats d’acció social per empreses i ONG’, que permet a les organitzacions no lucratives proposar oportunitats d’acció social i, a més, sol·licitar col·laboracions en espècies o patrocinis.

Dossier de presentació (PDF)

 

L'entrada Neix la xarxa Talento Que Impacta, de col·laboració entre entitats i empreses ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal