Subscribe to ECAS feed
Federació d'entitats d'acció social que treballen de manera prioritària amb persones en situació o risc d'exclusió social a Catalunya
Updated: fa 11 hores 32 segons

‘Les pensions de jubilació anticipades a l”ull de l’huracà’ de l’AIReF’, article de Júlia Montserrat a El Periódico

Dv, 15/02/2019 - 10:59

15.02.2019 | Article d’opinió de Júlia Montserrat, economista col·laboradora de la vocalia de pobresa d’ECAS, a El Periódico de Catalunya

Ampliar les restriccions per a l’accés de les jubilacions anticipades no voluntàries pot suposar allargar la pobresa d’aquells treballadors grans que per causes alienes a la seva voluntat estan fora del mercat laboral

El recent informe de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) suavitza “aparentment” la visió catastròfica mantinguda anteriorment sobre la sostenibilitat de les finances de la Seguretat Social afegint un altre actor, l’Estat, que hauria d’assumir part de la despesa no contributiva i de funcionament del sistema. Però el missatge subjacent de l’informe és el de reforçar la idea que sense el sacrifici dels pensionistes no és possible la sostenibilitat del sistema; per això no només reafirma les mesures aprovades per llei en l’última reforma del sistema de pensions, sinó que proposa endurir els requisits per determinar-ne les quanties i assenyala un focus nou d’atenció –les jubilacions anticipades– llançant una picada d’ullet al Govern perquè redueixi el número d’aquestes.

De les propostes que contempla l’informe d’AIReF, la d’aproximar l’edat efectiva de jubilació a la legal transpira un rebuig de l’“elevada proporció de jubilacions anticipades”, cosa que reflecteix una lectura errònia de la realitat. Si bé és cert que actualment l’edat mitjana de jubilació per als cotitzadors de la Seguretat Social –64,2 anys el 2018– és inferior en més d’un any a l’edat legal de jubilació, la causa majoritària no és perquè el treballador decideixi “voluntàriament” jubilar-se sinó perquè se’l convida a acollir-se a la jubilació anticipada si està cobrant l’atur o qualsevol dels subsidis –atur o majors de 55 anys. Les estadístiques mostren que un 43% del total de les altes de les pensions de jubilació el 2017 van ser anticipades, però una anàlisi més profunda mostra que gairebé la meitat d’aquestes van ser jubilacions anticipades “forçoses”.

L’edat mitjana de jubilació és més pròxima als 61 anys

La crisi econòmica ha empès gairebé mig milió de treballadors a la jubilació anticipada no voluntària (forçosa) en el període 2009-2016 amb un percentatge mitjà anual del 20% sobre el total de les altes de jubilació. Això ha propiciat que, en els últims anys, l’edat mitjana de jubilació sigui més pròxima als 61 anys que als 65, ja que a la jubilació anticipada no voluntària s’hi accedeix a partir dels 61 anys –per a aquells acollits a la clàusula de salvaguarda de la disposició final dotzena de la llei 27/2011–, o amb 61 anys i alguns mesos (vuit el 2019) segons la normativa actual sobre pensions.

L’onada de jubilacions anticipades forçoses emergides a causa de la crisi ha posat de relleu una altra faceta encara més preocupant: les enormes diferències de gènere al mercat laboral. Les dones no s’acullen a la jubilació anticipada “no voluntària” en la mateixa proporció que els homes, simplement pel fet de no complir el requisit d’haver cotitzat un mínim de 30 o 33 anys –segons estiguin acollits a la normativa transitòria de la llei 27/2011 o a l’actual; així que, tot i que estiguin a l’atur hauran  d’esperar fins a l’edat de la jubilació ordinària.

Les dades mostren que, mentre que en el cas dels homes prop de la meitat dels aturats de llarga durada entre 60 i 64 anys s’han acollit a la jubilació anticipada no voluntària (forçosa), en les dones la proporció no arriba ni a la cinquena part. Això posa de relleu l’enorme percentatge de dones –més del 50%– que accedeixen a la jubilació ordinària amb menys de 30 anys cotitzats, amb la consegüent repercussió que això té a les seves pensions. Encara avui, la bretxa de gènere de les noves pensions de jubilació se situa per sobre del 30%.

Reducció de les jubilacions anticipades

Tot i que l’AIReF ressalti el benefici que representaria per a les finances de la Seguretat Social l’assumpció per part de l’Estat de les despeses no contributives, la novetat de l’informe és la d’assenyalar un nou focus d’atenció, la reducció de les jubilacions anticipades. Un objectiu difícil d’aconseguir si ens fixem que l’evolució d’aquestes depèn en més proporció de les condicions del mercat laboral que de la mateixa voluntat dels treballadors. Augmentar les restriccions per a l’accés de les jubilacions anticipades no voluntàries pot suposar allargar la pobresa d’aquells treballadors grans que per causes alienes a la seva voluntat es troben fora del mercat laboral.

Augmentar el nivell de les pensions no és contradictori amb l’objectiu d’assegurar la continuïtat del sistema contributiu; existeixen mecanismes per aconseguir un equilibri més gran entre ingressos i despeses, però el més important és incorporar al debat una mirada àmplia de quin és el nivell de despesa pública que la nostra societat desitja dedicar a les pensions.

L'entrada ‘Les pensions de jubilació anticipades a l”ull de l’huracà’ de l’AIReF’, article de Júlia Montserrat a El Periódico ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Nou espai grupal de reflexió sobre la masculinitat per a homes #SocCanvi

Dv, 15/02/2019 - 10:11

15.02.2019 | Organitza Fundació IReS

En el marc de la campanya #TenimUnPla del Projecte Fils, IReS ha creat l’Espai Grupal d’Homes #SocCanvi, un programa per reflexionar sobre la forma de viure la masculinitat avui dia i destinat a tots aquells homes que se sentin disposats a formar part del canvi que la societat actual reclama. Es tracta d’un espai de confiança i seguretat on poder posar la mirada en un mateix i en companyia d’altres homes, amb l’objectiu d’analitzar, explorar i construir altres maneres d’entendre com ser homes, allunyades dels manaments de gènere i de masculinitats tòxiques. Una oportunitat on créixer per millorar les relacions amb les dones, altres homes, les nostres famílies i amistats, i finalment amb un mateix.

Aquest espai de reflexió sobre la forma de viure la masculinitat, vol revisar entre tots els participants el concepte masculinitat de manera experiencial i serà guiat i dinamitzat per l’Aharon Fernández Cuadrado, psicòleg del Projecte Fils i especialista en gènere i treball amb homes.

Tot i que es tindran en compte les demandes i necessitats dels participants al grup, s’abordarà la masculinitat tòxica; les emocions i la vulnerabilitat; la cura i l’autocura; la sexualitat; l’amor i les relacions de parella; la paternitat conscient; les violències; la comunicació empàtica; el poder i el privilegi; i les masculinitats alternatives.

Les trobades seran de març a juliol a la seu de l’entitat (Av. de Roma 157, 2n pis) i es faran dos grups quinzenals: un els dilluns de 18.30 a 20.30h i un altre els dimecres també de 18.30 a 20.30h.

Informa’t o inscriu-te a través del correu electrònic fils@fundacioires.org o al telèfon 665 29 95 33.

L'entrada Nou espai grupal de reflexió sobre la masculinitat per a homes #SocCanvi ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Firactiva’t, fira d’activitats i bones pràctiques en l’àmbit de l’execució penal

Dv, 15/02/2019 - 09:48

15.02.2019 | Organitza Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Firactiva’t tindrà lloc els dies 20 i 22 de febrer al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Ausiàs Marc 40, Barcelona). Es tracta d’una fira que serà un aparador d’experiències d’èxit, de projectes innovadors i d’activitats singulars que s’estan fent als diferents àmbits d’intervenció de l’execució penal a Catalunya (serveis penitenciaris, mesures penals alternatives, justícia juvenil i atenció a la víctima).

Hi participaran professionals vinculats a la justícia i l’execució penal, comptant amb l’assistència d’entitats del Tercer Sector, fundacions, associacions, professionals del món universitari i d’altres Departaments.

Us hi podeu inscriure fins el 17 de febrer en aquest enllaç.

Programa provisional (PDF)

L'entrada Firactiva’t, fira d’activitats i bones pràctiques en l’àmbit de l’execució penal ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Noves formacions sobre drogues i discapacitat de la Fundació Autònoma Solidària

Dij, 14/02/2019 - 14:14

14.02.2019 | Organitza Fundació Autònoma Solidària (FAS)

La FAS ha obert el període d’inscripció per a dues noves formacions:

Visions i reflexions al voltant de les drogues (2 crèdits ECTS) | Del 14 de març al 2 d’abril, dimarts i dijous, de 15.30 a 18.30h

Taller teòric i pràctic que compta amb ponències de professionals i experts en temàtiques rellevants al voltant de les drogues des d’una vessant biopsicosocial, històrica i antropològica. Les sessions tractaran el marc legal, la història, els efectes de cada substància, els riscos i les conseqüències derivades del consum, la reducció de riscos i les diferents perspectives d’abordatge de la temàtica, entre d’altres. En la part pràctica, l’estudiantat participarà en la realització d’una acció de sensibilització en matèria de Salut al campus en coordinació amb el Xiringu de Salut de la FAS.

La sessions es duran a terme a la sala d’actes de l’Edifici l’Àgora (Pl. Cívica, Campus de Bellaterra UAB). Per a l’avaluació, cal participar en una de les activitats de prevenció o sensibilització proposades en el marc del Xiringu de Salut de la FAS; cal assistir al 100% de les sessions teòriques o a un 80% si és té justificant; entregar una memòria reflexiva d’un mínim de 1.700 paraules de resposta, amb data límit d’entrega el dimecres 10 d’abril de 2019 (aquest inclòs, fins les 23.59h).

Programa

Inscripcions

Discapacitat o capacitats diverses? (2 crèdits ECTS) | Del 13 de març al 8 d’abril, dilluns i dimecres, de 15.30 a 18.30h

Aquesta taller pretén apropar als estudiants la realitat de les persones amb discapacitat per tal de trencar els estereotips existents a la societat i potenciar, mitjançant el coneixement, la igualtat, i així seguir avançant en la construcció d’una universitat inclusiva. Els estudiants s’aproparan a conceptes bàsics tals com els diferents tipus de discapacitat, disseny universal i autonomia personal, entre d’altres. Es posarà especial èmfasi a la inclusió en l’àmbit acadèmic i social. S’oferirà una visió oberta i reflexionada amb la col·laboració d’entitats de l’àmbit de la discapacitat, que aportaran de primera mà situacions concretes de l’entorn educatiu, laboral i cultural. En aquesta línia, es presentaran bones pràctiques i experiències en relació a la millora en la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. El taller també pretén oferir recursos i estratègies pràctiques envers el col·lectiu de les persones amb discapacitat i presentar les seves capacitats i no únicament des de les limitacions. També es vol promoure el debat i la reflexió sobre el procés d’inclusió de les persones amb discapacitat.

La sessions es duran a terme a la sala Polivalent de l’Edifici l’Àgora (Pl. Cívica, Campus de Bellaterra UAB). Per a l’avaluació, cal assistir al 100% de les sessions teòriques o a un 80% si és té justificant; assistència obligada a l’activitat pràctica (visita al centre Acidh); elaboració d’un treball final de 3-4 pàgines, Arial 12 interlineat senzill, amb data límit d’entrega el 21 d’abril que aprofundeixi sobre un dels temes tractats a les sessions del taller i qeu inclogui una reflexió personal sobre la temàtica i l’impacte personal del taller; també s’ha de completar un qüestionari online.

Si voleu més informació sobre el taller, podeu adreçar-vos a  fas.piune@uab.cat

Programa

L'entrada Noves formacions sobre drogues i discapacitat de la Fundació Autònoma Solidària ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

‘Èpica i Singular 2.0’, experiència d’ocupació per a joves de la Fura dels Baus

Dij, 14/02/2019 - 13:40

14.02.2019 | Organitza la Fundació Èpica

La Fundació Èpica de La Fura dels Baus ha creat el programa d’acompanyament per a la millora de la situació dels joves Èpica i Singular 2.0,  per tal que trobin feina o tornin al sistema educatiu.El curs s’impartirà del 25 de febrer al 12 de juliol en horari de tarda (de 16 a 20h).

Mitjançant aquest programa aprendran la metodologia “furera” i, a més, obtindran certificats per poder desenvolupar treballs verticals i d’altura, carretons, plataformes, estructures tubulars, etc. i els carnets i certificats professionals. A més aprendran tècniques d’imatge, música i so, il·luminació, aplicacions (apps), sensors, etc. i tot allò que pugui comportar muntar un espectacle.

Es tracta d’un programa subvencionat per la comunitat europea, el SOC i el ministeri, pel qual és gratuït. El mateix SOC recolza el projecte i facilita l’ocupació.

Està dirigit a joves de 18 a 29 anys inscrits al Programa de Garantia Juvenil i inscrits com a demandants d’ocupació, preferentment de Badalona i rodalies, que puguin gaudir del procés, i sobretot, que tinguin necessitat de trobar feina. Els joves en surten apoderats i gaudint d’experiències d’èxit.

Per tal d’inscriure-us-hi, adreceu-vos a soc@epicalab.com explicant com has sabut del projecte i per què hi vols participar.

 

 

L'entrada ‘Èpica i Singular 2.0’, experiència d’ocupació per a joves de la Fura dels Baus ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Obert el procés participatiu per elaborar el llibre blanc del Pla Europa

Dij, 14/02/2019 - 13:17

14.02.2019 | Organitza Generalitat de Catalunya

El Pla Europa un procés participatiu promogut pel Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, que pretén impulsar el debat al voltant de la Unió Europea i demana la contribució ciutadana per poder elaborar un llibre blanc que ha de servir per marcar el posicionament oficial del Govern davant cinc temes claus a Europa. Aquesta és la segona fase que segueix a la iniciada amb la presentació del llibre verd del Pla Europa que plasmava la visió preliminar del Govern en els grans debats europeus (veure fases del procés).

Per tal de recollir l’opinió més àmplia possible, es demana a persones referents i a entitats de tots els àmbits que contribueixin al debat, per via telemàtica, a través de webinars on experts en cada matèria exposaran la seva visió i la ciutadania podrà respondre i opinar. Totes les contribucions seran considerades a l’hora de redactar el posicionament final. Tots els webinars es podran visualitzar a posteriori.

Punts de debat:

 1. Populismes (esdeveniment que ja va tenir lloc el 7 de febrer a les 18h)
 2. Renda bàsica incondicional (dijous 14 de febrer a les 18h)
 3. Futurs pressupostos de la UE (dijous 21 de febrer a les 18h)
 4. Economia circular i bioeconomia (dijous 28 de febrer a les 18h)
 5. Migracions i perspectiva interculturalista (dijous 7 de març a les 18h)

Si voleu més informació sobre aquest procés participatiu, us podeu adreçar aquest enllaç.

 

L'entrada Obert el procés participatiu per elaborar el llibre blanc del Pla Europa ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

‘La urgència de transformar la masculinitat’, article de Gemma Altell a El Periódico

Dij, 14/02/2019 - 12:45

14.02.2019 | Article d’opinió de Gemma Altell, directora tècnica d ela Fundació Surt, a El Periódico de Catalunya

El pes del patriarcat no permet incorporar en l’educació dels homes capacitats com l’empatia, el diàleg, el respecte o l’autocrítica

Començar l’any amb un allau de crims masclistes i d’agressions sexuals a Estat espanyol ens porta, una vegada més, a ratificar la necessitat de plantejar-nos –molt més seriosament del que ho hem fet fins ara– la necessitat d’una transformació social profunda. Més enllà del compliment de les lleis que, òbviament, és imprescindible. Malauradament, aquestes noves xifres de dones assassinades i agredides ens ratifica en què les propostes de la ultradreta populista d’eliminar el concepte “violències masclistes” i les lleis que les aborden estan, indubtablement, fora de lloc.

Tanmateix, les violències masclistes extremes són la punta de l’iceberg. Aquestes violències són fruit de la construcció hegemònica de la masculinitat que s’ha anat perpetuant i mantenint al llarg dels segles. Aquesta masculinitat en la que seguim educant als nostres fills varons dins de les famílies, a través dels mitjans de comunicació, en la cultura, en el grup d’iguals, l’àmbit laboral i –per què no dir-ho– en part també a l’escola, que porta a danys socials i personals que van més enllà de les dones. Cal parlar de com aquesta societat “construeix i ha construït” homes. La masculinitat hegemònica no ha dotat els homes, al llarg de la seva història, d’altres eines per resoldre conflictes ni per conèixer i respondre a les emocions que no siguin la violència, l’agressivitat i la confrontació. Malgrat que com a espècie humana sabem que l’empatia, la capacitat de diàleg, el respecte, la identificació de les pròpies debilitats i mancances, l’autocrítica, etc., són capacitats imprescindibles per desenvolupar un món millor, el pes del patriarcat no permet incorporar-les massivament en l’educació dels homes. El reflex d’aquesta situació el trobem en situacions tan dispars com la mort d’un nadó presumptament a mans del seu pare (cert que hi ha dones que agredeixen els seus fills i filles, però el percentatge és ínfim en relació amb els homes), el possible enfonsament d’un partit polític necessari a l’escena política per un conflicte de lideratges masculins i masclistes o l’abordatge bèl·lic de la crisi a Veneçuela –com tantes altres arreu del món–. ¿Són qüestions que no tenen res a veure? No, però totes tenen aquest element comú: les limitacions dels homes que han incorporat la masculinitat tradicional com un vestit fet a mida que no es poden treure per por a quedar-se despullats.

Insisteixo, aquesta situació no la canviarem només amb lleis. Urgeix canviar pràctiques diàries i iniciar un nou paradigma educatiu global. No parlo només de les instàncies oficialment educadores; parlo de tots els espais que permetin ampliar les possibilitats, el repertori conductual i mental que la “cotilla” del gènere els imposa també als homes. Això no va de la guerra contra els homes, sinó de la guerra contra la construcció que hem fet i seguim fent del que és ser home. És urgent aquest canvi. Aquesta masculinitat sega vides i sega futurs.

L'entrada ‘La urgència de transformar la masculinitat’, article de Gemma Altell a El Periódico ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Mobile Social Congress, 26 i 27 de febrer

Dc, 13/02/2019 - 11:11

13.02.2019 | Organitza Setem Catalunya

Les dues jornades del Mobile Social Congress de Barcelona tindran lloc el 26 i 27 de febrer al Pati Manning (Montalegre 7). Sota el títol ‘Esclavatge 2.0: de la mina a l’abocador’, aportarà una visió holística i integral dels impactes que genera tot el cicle de la cadena de subministrament de la indústria electrònica, des de la mina on s’obtenen les matèries primeres, fins a l’abocador on acaben la majoria d’equips al cap de poc temps de la seva comercialització.

El fil conductor d’aquest any serà el de l’«esclavatge modern» o «esclavatge 2.0» i posarà especial èmfasi en els impactes ambientals, però també socials entre les persones que treballen en la indústria electròncia. Entre altres, s’hi presentarà un informe sobre la vinculació entre el risc de suïcidi de les persones que treballen a la indústria tecnològica a la Xina i les precàries condicions laborals en aquestes manufactures, proveïdores de les principals marques tecnològiques mundials. També es parlarà sobre el retrocés en els drets laborals en països europeus on té implantació aquest tipus d’indústria, com Hongria o la República Txeca.

El congrés obrirà amb la projecció del documental ‘Projecte Mòbil’ i una taula rodona on es presentaran informes sobre els impactes socials i ambientals de la mineria a Xile, Armènia i Zàmbia.

Alhora s’hi farà una ‘restart party’ i una ‘install party’ simultànies amb un equip de persones reparadores i instal·ladores de diferents eines de programari lliure. D’una banda, s’aprendrà a allargar la vida dels dispositius electrònics i, també, a reprendre el control sobre les comunicacions i dades amb l’ús de programari lliure.

Programa 2019

 

L'entrada Mobile Social Congress, 26 i 27 de febrer ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Estrena del documental ‘Baluard. Una sobredosis de humanidad’, 25 de febrer

Dc, 13/02/2019 - 10:50

13.02.2019 | Organitza ABD

El documental ‘Baluard’, per al qual ABD havia impulsat una campanya de micromecenatge el mes de juliol, s’estrenarà el dilluns 25 de febrer a les 20h a la Filmoteca de Catalunya (Pl. Salvador Seguí 1-9, Barcelona).

El documental, dirigit per José González Morandi, mostra la tasca professional que hi ha darrere la resposta que ha creat Barcelona per atendre les persones que viuen en extrema marginalitat a causa del seu consum continuat de drogues. Es tracta d’un treball que dona visibilitat a persones que, tot i estar marcades per l’estigma i la destrucció del consum, segueixen desitjant, somiant i projectant en el futur. Els protagonistes de ‘Baluard’ són les persones usuàries i, sobretot, la plantilla de la Sala Baluard, un espai que atén diferents necessitats sociosanitàries de persones amb un consum problemàtic de droga.

Centre d’Atenció i Seguiment Baluard

El Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) Baluard és un servei de titularitat pública (Agència de Salut Pública de Barcelona) que gestiona ABD. En concret, és un centre que es caracteritza pels seus dispositius de reducció de danys per a persones amb problemes amb les drogues i que es troba al centre de la ciutat de Barcelona, a dos minuts de Les Rambles.

Baluard va començar a donar servei dins d’una antiga muralla de Barcelona l’any 2004. Des d’aleshores en aquest centre han rebut atenció prop de 10.000 persones. En l’actualitat hi treballen diàriament 50 professionals de la salut i l’àmbit social. Per tal de créixer i millorar el servei, el recurs es va traslladar a un centre de salut  renovat dins el mateix barri del Raval el 2 d’Octubre de 2018. La feina de les persones que el fan possible no s’atura mai, treballant cada dia de l’any per intentar construir una vida millor. Aquesta pel·lícula està dedicada a elles, a ells i a totes les persones que han treballat a Baluard i que ho han fet possible, per la seva tasca, per la seva implicació i el seu compromís.

L'entrada Estrena del documental ‘Baluard. Una sobredosis de humanidad’, 25 de febrer ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Inauguració de l’exposició fotogràfica ‘La bellesa transparent’, 18 de febrer

Dm, 12/02/2019 - 11:29

12.02.2019 | Organitza Servei Ocupacional d’Inserció d’acidH

La inauguració de l’exposició ‘La bellesa transparent’ tindrà lloc el proper 18 de febrer a les 18h a la Sala d’Exposicions del Districte (Pl. de la Vila de Gràcia 2, Barcelona).

Aquesta exposició és el resultat d’un procés col·lectiu en què 25 persones s’han qüestionat què és la bellesa, hi han reflexionat conjuntament, l’han buscat i reconegut en elles mateixes- i en els altres- i finalment han volgut mostrar-la a través d’imatges de la part del seu cos que senten més bonica. Aquest procés ha tingut lloc durant els mesos des de setembre de 2018 fins al gener de 2019. En aquest acte de presentació, tots ells compartiran amb vosaltres les reflexions que han sorgit al llarg del procés, sobre un tema tan íntim i alhora tan present en les relacions socials.

Aquest projecte ha estat impulsat i dut a terme per la Pepa Ràfols, dins del SOI d’acidH, amb la participació de la resta de l’equip del servei i la col·laboració de la Clara Ràfols com a fotògrafa.

La inauguració comptarà amb un petit refrigeri per a tots els assistents.

 

L'entrada Inauguració de l’exposició fotogràfica ‘La bellesa transparent’, 18 de febrer ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Oberta la convocatòria dels Premis La Confederació 2019

Dll, 11/02/2019 - 11:15

11.02.2019 | Organitza La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya

La Confederació convoca la tercer a edició dels Premis La Confederació per reconèixer les bones pràctiques desenvolupades per les organitzacions per avançar cap a una gestió més democràtica i de transformació social. Hi poden participar les entitats del tercer sector social amb activitat econòmica que treballen en l’àmbit dels serveis socials i d’atenció a les persones.

Us hi podeu presentar en les següents categories:

1. Governança democràtica: iniciatives que, des d’una perspectiva organitzacional interna, fomenten la governança democràtica en una de les dimensions següents:

 • A. 1. Espais i metodologies innovadores que tinguin com a finalitat promoure la participació en la presa de decisions de les persones involucrades en l’organització (treballadores, sòcies, persones ateses, comunitat, etc.).
 • A. 2. Experiències de participació de les persones ateses de l’organització en la definició dels serveis.

2. Transformació social: iniciatives transformadores per a la millora de la qualitat de vida de les persones i amb un elevat component de retorn social a través de la prestació de serveis en una de les dimensions següents:

 • B.1. Innovació en nous productes i serveis a les persones, amb una incidència destacada en la transformació de la societat.
 • B.2. Experiències transformadores amb alt impacte en la comunitat.

Es concedirà un premi de 2.500 € per cadascuna de les subcategories. A més, totes les iniciatives presentades que compleixin els criteris de selecció i valoració establerts entraran a formar part d’un recull de bones pràctiques de gestió democràtica i de transformació social.

Per a més informació, adreceu-vos al correu premis@laconfederacio.org

El termini per a la presentació de candidatures es tancarà el dia 7 de març a les 17h.

Bases Premis La Confederació 2019 (PDF)

Formulari de presentació de candidatures

 

 

L'entrada Oberta la convocatòria dels Premis La Confederació 2019 ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

El Col·legi de Treball Social de Catalunya demana més contundència judicial en defensa dels drets de les dones i major consciència dels drets de les persones amb discapacitat

Dv, 08/02/2019 - 13:25

08.02.2019 | Nota de premsa del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

 • El col·lectiu professional condemna l’ús per part de la Justícia d’arguments que culpabilitzen les víctimes d’agressions sexuals i reclama una major protecció dels drets i la dignitat de les dones
 • El TSCAT considera que la sentència de l’Audiència de Lleida reflecteix desconeixement i manca de sensibilitat cap a les persones amb discapacitat, que en el cas de ser dones pateixen una doble discriminació

El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT) manifesta la seva total disconformitat i indignació amb la sentència de l’Audiència de Lleida que absol un dels acusats i condemna l’altre a només dos anys per la violació múltiple d’una noia amb discapacitat intel·lectual en considerar que la víctima “no va resistir-se amb prou contundència”. El col·lectiu professional, que treballa tant amb dones víctimes de violència de gènere com amb persones amb discapacitat, lamenta la manca de contundència judicial en defensa dels drets i la dignitat de les dones i aprecia en els arguments utilitzats en la sentència desconeixement i falta de consciència respecte als drets del col·lectiu de persones amb discapacitat.

Des de l’expertesa en l’acompanyament a persones en situació de vulnerabilitat i específicament a dones que han patit agressions sexuals, les treballadores socials alerten que qüestionar o relativitzar el patiment i la resistència de les víctimes les culpabilitza i comporta una doble victimització que suma la violència institucional a la violència masclista. El TSCAT demana posar fi a les justificacions i els arguments que pretenen restar gravetat a agressions arrelades en un sistema patriarcal i discriminatori per raó de gènere totalment inadmissible.

En el cas de Lleida, el fet que la víctima tingui una discapacitat intel·lectual del 69% i la sentència addueixi una suposada ambigüitat en la seva resistència per rebaixar la pena als agressors, evidencia ladoble discriminació que pateixen les dones amb discapacitat. Les professionals del treball social reclamen una major consciència en aquest sentit i se sumen a la repulsa expressada tant des de l’àmbit de la discapacitat com des de la defensa dels drets de les dones.

L'entrada El Col·legi de Treball Social de Catalunya demana més contundència judicial en defensa dels drets de les dones i major consciència dels drets de les persones amb discapacitat ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

#SempreÀngela, espot per promoure el dret a una vellesa digna

Dv, 08/02/2019 - 10:46

08.02.2019 | Organitza ABD

ABD ha llençat l’espot #SempreÀngela amb l’objectiu de combatre la discriminació a la vellesa. Acompanya des d’una mirada íntima i quotidiana a l’Àngela, una noia de 20 anys. La veiem en el seu dia a dia i la veiem quan, mirant-se al mirall, passen els anys i ja en té 80. Segueix sent la mateixa persona, fent les mateixes coses, amb la mateixa essència, però amb més experiència.

Aquest treball persegueix l’objectiu d’acabar amb l’edatisme (el què nosaltres considerem discriminació i rebuig a l’envelliment) i posar al centre l’envelliment. En una societat accelerada, que premia allò nou i jove i censura tot el que representa fer-se gran, volem aturar-nos i posar consciència en què totes les persones envellim i tenim dret a viure una vellesa digna on totes les opcions de vida siguin respectades.

Bon tracte, jo també vull envellir dignament

El vídeo forma part del programa ‘Bon tracte, jo també vull envellir dignament’, que treballa per generar estratègies per fer ressorgir els valors de bon tracte i respecte a les persones quan envelleixen. Aquest projecte va dirigit a infants i joves d’entre 7 i 21 anys de centres educatius de primària, secundària, batxillerat i formació professional d’arreu de Catalunya. També s’ha elaborat el manual de conscienciació Fem un tracte? i, periòdicament, es creen espais de diàleg en diferents centres educatius de tot Catalunya, així com diverses activitats intergeneracionals.

 

 

L'entrada #SempreÀngela, espot per promoure el dret a una vellesa digna ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Celebració dels 25 anys de la Fundació Acollida i Esperança, 28 de febrer

Dv, 08/02/2019 - 10:02

08.02.2019 | Organitza Fundació Acollida i Esperança

L’acte de celebració del 25è aniversari de la Fundació Acollida i Esperança tindrà lloc el dijous 28 de febrer a les 18.30h al teatre El Círcol (Sant Anastasi 2) de Badalona.

Es farà una taula de testimonis titulada ’25 anys d’acció social: experiències i aprenentatges’ amb membres del patronat, usuaris, treballadors i voluntaris. Posteriorment, s’estrenarà el curtmetratge d’animació commemoratiu dels 25 anys ‘Fil directe’, que reflecteix les idees de les persones residents sobre temes com l’habitatge, el treball, les addicions o les relacions socials. També hi participen treballadors del CET Mansol Projectes.

L’acte institucional comptarà amb la presència de Chakir el Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i d’Àlex Pastor, alcalde de Badalona.

L’acte és obert i cal confirmar l’assistència a través d’aquest formulari d’inscripció a l’acte (o trucant al 93 465 82 86).

L'entrada Celebració dels 25 anys de la Fundació Acollida i Esperança, 28 de febrer ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Jornada de desenvolupament de projectes vitals ‘Cocreación de sueños’

Dij, 07/02/2019 - 09:50

07.02.2019 | Organitza SINGA i Barcelona Activa

La jornada ‘Co-creación de sueños’ tindrà lloc el 16 de febrer de 10 a 18h a Nou Barris Activa (Vilalba dels arcs 39-41). Aquest esdeveniment està dirigit a nouvinguts i gent del barri per tal que puguin desenvolupar els seus projectes vitals amb l’ajut d’una xarxa d’experts. La idea és que tant les persones migrades com les locals es puguin conèixer i compartir  una jornada intensiva on desenvolupar de manera col·laborativa els seus projectes vitals.

Es farà una planificació dels projectes vitals i es posarà en contacte els interessats amb mentors, programes i altres recursos que puguin ajudar a desenvolupar-los.

Programa SINGA

Us hi podeu inscriure en aquest enllaç o enviant un missatge al número 631853751.

L'entrada Jornada de desenvolupament de projectes vitals ‘Cocreación de sueños’ ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Prova pilot d’aliances municipals a Viladecans

Dij, 07/02/2019 - 09:07

07.02.2019 | En el marc del conveni ‘Aliances locals per a municipis inclusius’ que ECAS manté amb la Diputació de Barcelona s’ha posat en marxa una prova pilot a Viladecans per evitar l’aïllament de les persones grans.

L’objectiu del projecte parteix de la definició d’un projecte local de caràcter molt concret, que comprometi actors de sectors diversos: sector públic, sectors social, universitat i empresa. El projecte ha de desenvolupar accions que impactin a la població i que suposin una millora clara en la inclusió de persones en risc, amb l’afegit que suposi alguna innovació i que permeti una avaluació dels seus resultats.

L’aliança la formen l’Ajuntament i l’Institut de Secundària de la ciutat, la Universitat Politècnica de Catalunya, Creu Roja, Càritas, Acció contra la Fam i diverses entitats de gent gran. El projecte preveu incorporar una aplicació i altres tecnologies de la informació.

Al llarg de 2019 es farà un segon pilot a Mollet, que actualment es troba en fase de definició.

 

L'entrada Prova pilot d’aliances municipals a Viladecans ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Jornada sobre la recerca en infants i joves amb mesures de protecció, 7 de març

Dc, 06/02/2019 - 14:26

06.02.2019 | Organitza FEPA

El Palau Macaya de Barcelona (Pg. Sant Joan 108) acollirà la jornada ‘La recerca en infants i joves amb mesures de protecció a Catalunya: recerques actuals i passades’ el 7 de març de 9 a 14h.

S’hi presentarà el Mapa de la recerca en l’àmbit de la protecció als infants i joves a Catalunya i hi haurà un intercanvi d’experiències entre equips de recerca d’universitats, instituts de recerca, administració i entitats.

 

Inscripcions

L'entrada Jornada sobre la recerca en infants i joves amb mesures de protecció, 7 de març ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Jornada sobre la prevenció de les violències, 13 de març

Dc, 06/02/2019 - 14:12

06.02.2019 | Organitza l’Associació “in via”

La jornada ‘Violències: intervencions i reptes formatius’ tindrà lloc el dimecres 13 de març de 9.30 a 14h a Sala de Graus de l’Institut de Desenvolupament Professionals – Institut de Ciències de l’educació (Campus Mundet, Edifici de Migdia, Pg. de la Vall d’Hebron 171).

La ponència inicial serà a càrrec d’Antoni Talarn, psicòleg clínic i professor de Psicopatologia a la Universitat de Barcelona, i s’hi presentaran tres experiències d’entitats i administració.

 

Inscripcions

L'entrada Jornada sobre la prevenció de les violències, 13 de març ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

‘Salt al buit als 18’, opinió de Raúl Martínez a El Periódico

Dc, 06/02/2019 - 10:43

06.02.2019 | Article d’opinió de Raúl Martínez, vocal de Migracions d’ECAS, a El Periódico de Catalunya

Plantejar l’atenció als adolescents i joves que migren sols com a part del fenomen migratori global significa ser conscients de la seva magnitud i del seu caràcter estructural, amb tendència a l’alça. Davant d’aquesta constatació, l’abordatge ha de posar el focus en la seva integració com a ciutadans de ple dret. Adults. Si arriben al nostre país sent encara menors d’edat se’ls ha de tutelar i extremar la seva protecció, d’acord, però el nostre deure com a societat d’acollida no acaba aquí.

Durant el primer període s’ha d’assegurar al menor sense referents familiars una atenció que, més enllà de cobrir les seves necessitats bàsiques, garanteixi els seus drets, entre els quals a l’autorització de residència i a un permís especial de treball a partir dels 16 anys. Primer escull: la saturació del sistema de protecció i la lentitud dels processos administratius aboquen centenars de joves a la majoria d’edat sense la situació legal plenament regularitzada. En aquests casos, la Llei d’Estrangeria actual esdevé un mur pràcticament infranquejable

Els qui superen aquest primer obstacle i assoleixen la majoria d’edat ‘amb papers’ s’enfronten a un ardu procés d’emancipació que passa necessàriament per tenir sostre i ingressos. Com per a la resta de joves, l’accés a l’habitatge i la incorporació al mercat laboral són dos grans reptes. Amb les dificultats afegides en aquest cas de no tenir una base sòlida pel que fa a formació –començant pel coneixement de l’idioma— ni una xarxa familiar i social que aplani el camí. Si a més existeixen altres problemàtiques, de salut mental o consums per exemple, el risc de veure’s okupant o directament al carrer és evident.

L’Administració ha previst per als extutelats un període de transició cap a la vida autònoma amb prestacions econòmiques i opcions d’habitatge vinculades a programes d’inserció laboral, però davant el volum de joves a atendre, la complexitat de les seves situacions i la diversitat dels seus perfils, la insuficiència de recursos és flagrant. El següent espai d’atenció primària, que són els Serveis Socials, estan col·lapsats i no compten amb recursos ni suficients ni adequats per entomar el relleu.

La realitat és que la immensa majoria dels extutelats no poden treballar i han de renovar la residència acreditant uns mínims mitjans de vida. En aquest moment el perill és que es produeixi un ‘segon abandonament’ que pot ser el definitiu:malgrat que en molts casos estem davant de joves adultitzats per la seva trajectòria personal i el seu procés migratori, es tracta de persones en situació de vulnerabilitat que segueixen tenint necessitats d’atenció i de cures. El llindar entre la minoria i la majoria d’edat és fràgil i difús. Si la primera fase d’acollida ha estat breu (sovint arriben a pocs mesos de fer els 18 i amb prou feines hi ha temps de documentar-los) i deficient en termes de capacitació i integració social, la preparació per a la plena autonomia com a finalitat última de la protecció dels menors queda qüestionada. I els joves es veuen empesos a un salt al buit.

L'entrada ‘Salt al buit als 18’, opinió de Raúl Martínez a El Periódico ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal

Presentació de l’informe sobre polítiques de suport a famílies, 18 de febrer

Dm, 05/02/2019 - 14:13

05.02.2019 | Organitza el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

L’acte de presentació de l’informe ‘Polítiques de suport a famílies’ tindrà lloc el 18 de febrer de 9.30 a 11h a la sala de plens del CTESC (Diputació 284, 1ª planta).

L’informe exposa les mesures adients per a les famílies catalanes en base a l’anàlisi de les polítiques que s’estan portant a terme a alguns països europeus i les visions de diversos experts en la matèria. Se centra en tres grans eixos: mesures de conciliació personal, familiar i laboral; ajuts econòmics i transferències monetàries; i serveis d’atenció i cura.

Programa | Inscripcions

 

L'entrada Presentació de l’informe sobre polítiques de suport a famílies, 18 de febrer ha aparegut primer a Entitats Catalanes d'Acció Social.

Categories: Feeds temporal