Declaracions tributàries del quart trimestre de 2016

Suport Associatiu - Econòmic
Autor/a: 
Noe Alvarez

Declaracions tributàries del quart trimestre de 2016

Autor/a: 
Noe Alvarez
Suport Associatiu - Econòmic

Resum: 

A partir de l’1 de gener ja es poden presentar a l’Agència Tributària, les declaracions trimestrals que corresponen al quart trimestre i el resum anual de l’any 2016.

Les entitats que estiguin obligades a declarar impostos, han de presentar les seves liquidacions entre l’1 i el 31 de gener, amb dependència del model que es presenti i si es vol domiciliar el pagament, en el cas que la liquidació surti a pagar.

Model 111

Declaració d’ingrés de retencions i ingressos a compte de l’IRPF per liquidar les retencions efectuades a professionals autònoms, treballadors i treballadores laborals, col·laboradors/es, i les retencions aplicades a premis i beques. El termini de presentació és el 20 de gener, o bé el 15 de gener si es domicilia.

Model 190

Declaració informativa anual de retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, d'activitats professionals, d'activitats agrícoles i ramaderes i premis. El termini de presentació finalitza el 31 de gener.

Model 115

Declaració d’ingressos i retencions a compte per les rendes d’arrendaments d’immobles. Afecta, per tant, totes les entitats que paguin un lloguer. La data límit de presentació és el 20 de gener o el 15 de gener en el cas que es domiciliï.

Model 180

Declaració informativa anual de retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament d'immobles urbans. El termini de presentació finalitza el 31 de gener.

Model 182

Declaració informativa de donatius i aportacions rebudes. El termini de presentació finalitza el 31 de gener. A l'igual que va passar l'any anterior, el model s’haurà d’omplir en línia i caldrà disposar d'una signatura electrònica, ja que no hi ha l'opció d'emplenar-lo el model a la plataforma de declaracions informatives que s'utilitza per a altres models.

Model 216

Retencions sobre pagament d'imports a determinades persones físiques, empreses o entitats considerades no residents. El termini de presentació finalitza el 20 de gener o el 15 de gener si es domicilia.

Model 296

Declaració informativa anual de retencions i ingressos a compte per a no residents. El termini de presentació finalitza el 31 de gener.

Model 303

Declaració del quart trimestre de l'exercici 2016 de l’IVA. El termini de presentació finalitza el 30 de gener o el 25 de gener si es vol domiciliar l’impost.

Model 390

Resum anual de l’IVA. El termini de presentació per aquest impost serà el 30 de gener.

Model 349

Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries. El termini de presentació finalitzarà el 31 de gener.

Afegeix un comentari nou