Ja es pot presentar l'Impost de Societats 2015

 • Model 200 de l'Impost de Societats. Font: Agència Tributària

  Model 200 de l'Impost de Societats. Font: Agència Tributària

 • Logotip Agència Tributària. Font: Agència Tributària

  Logotip Agència Tributària. Font: Agència Tributària

Comença el període de presentació de l'Impost de Societats de l'exercici 2015 amb novetats respecte al 2014.

Amb la reforma fiscal de novembre de 2014 es van integrar diversos canvis a l'Impost de Societats respecte a l'exercici anterior. Un dels més importants és l'obligació de presentar l'impost per a aquelles entitats parcialment exemptes amb ingressos superiors als 75.000 euros anuals.
Tenen l'obligació de presentar l'Impost de Societats totes les entitats que estiguin acollides a la Llei 49/2002.
Hi ha tres condicions que les entitats parcialment exemptes han de complir per no presentar l'Impost de Societats:

 • Que els seus ingressos no superin els 75.000 euros anuals.
 • Que tots els ingressos no exempts que s'obtinguin estiguin sotmesos a retenció.
 • Que els seus ingressos sotmesos a retenció no superin els 2.000 euros anuals.

Per confeccionar l'Impost de Societats són necessàries les dades següents:

 1. Balanç de situació comparatiu amb l'any anterior.
 2. Compte d'explotació comparatiu amb l'any anterior.
 3. Estat de canvis en el patrimoni net.
 4. Balanç de sumes i saldos.
 5. Composició de la junta actual o patronat de cada entitat, amb els DNI de les persones membres i data d'elecció del president o presidenta.
 6. Detall de les retencions dels interessos o similars i pagaments a compte obtinguts durant el 2015.
 7. Si s'han realitzat donatius, el certificat de l'entitat beneficiària del mecenatge.
 8. En el cas d'haver tingut multes i sancions durant el 2015 serà necessari el detall.
 9. Règim fiscal al qual estigui acollit l'entitat, Llei 49/2002 o parcialment exempt. En el cas que l'entitat sigui parcialment exempta, el càlcul de l'Impost de Societats 
 10. Compte bancari per domiciliar el retorn o pagament, segons sigui el resultat de la declaració.

El termini de presentació de l'impost finalitza el 25 de juliol però, si l'impost surt a pagar, el termini màxim per domiciliar el pagament és el 20 de juliol.

Afegeix un comentari nou