Nou tipus de retenció del 15% per a professionals autònoms

Autor/a: 
Maite Torrents

Nou tipus de retenció del 15% per a professionals autònoms

Autor/a: 
Maite Torrents

Resum: 

L’Estat aprova un nou percentatge de retencions i ingressos a compte sobre determinats rendiments d'activitats professionals del 15 per cent.

En el marc de la reforma fiscal que està duent a terme el Govern espanyol, el passat 4 de juliol es va aprovar el Reial decret-llei 8/2014, de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.

Una de les mesures aprovades pretén que els contribuents que realitzin activitats professionals amb uns menors ingressos, puguin disposar de major liquiditat d’una forma immediata.

En aquest sentit, s’estableix un tipus reduït de retenció del 15 per cent, que podran aplicar tots els contribuents professionals autònoms que hagin obtingut uns rendiments íntegres inferiors a 15.000 euros en la seva activitat i que representin com a mínim el 75% del total dels seus ingressos, durant l’exercici anterior.

Les entitats podran retenir aquest nou percentatge en el pagament a professionals autònoms, per la prestació dels serveis contractats, sempre i quan el professional els hagi comunicat que compleix amb els requisits esmentats, en un document degudament signat que l'entitat estarà obligada a conservar.

Consulteu el Reial decret-llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència.

Afegeix un comentari nou