Deixa’t portar per una bona guia

F Pere Tarrés
 Font: Generalitat de Catalunya
Els processos participatius han de servir per definir polítiques i serveis públics
 Font: Dincat
Aquesta guia tracta els drets en l'àmbit de la salut mental
 Font: Federació Veus
Es tracta d'un instrument de consulta sobre la ciutadania i els drets en làmbit de la salut mental

Deixa’t portar per una bona guia

F Pere Tarrés

Resum: 

Drets socials, persones amb discapacitat, dinamització comunitària i salut mental, les temàtiques més consultades en les guies publicades el 2017.

El Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans defineix guia com ‘Publicació que conté informacions classificades sobre qualsevol tema’. En aquesta línia, la biblioteca de Xarxanet recull un gran nombre de documents d’aquest tipus que permeten a entitats i persones usuàries consultar les publicacions de forma àgil i efectiva.

A continuació, es mostra una llista de les guies publicades l’any 2017 més consultades. Drets socials, persones amb discapacitat, dinamització comunitària i salut mental són algunes de les temàtiques que s’hi tracten.

Guia per a l'avaluació de l'impacte dels programes d'horts socials

Editada per la Diputació de Barcelona, la guia es planteja la necessitat de definir una proposta avaluadora de programes d’horts socials, que es consoliden com a una bona eina de dinamització comunitària. Defineix diferents variables i paràmetres observables, i fa una proposta de metodologia, processos i eines útils a la finalitat avaluadora.

Guia per dissenyar i executar processos participatius en l'àmbit municipal

El Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència ha publicat aquesta guia que, mitjançant exemples pràctics, vol servir per facilitar els processos participatius que poden sorgir a nivell local, els quals han de servir per definir futures polítiques i serveis públics.

Guia d’Acció Noviolenta

Aquesta publicació, realitzada a 3 mans entre el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), l'Institut Internacional per l’Acció Noviolenta (Novact) i el Centre per la Defensa dels Drets Humans Irídia, anota diversos consells a tenir en compte a l’hora de participar de qualsevol mobilització, aporta un recull de consells pràctics sobre resistència passiva, i dóna una visió jurídica i legal sobre els drets de les persones manifestants.

Guia de recursos i serveis per a familiars de persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament

Dincat ha elaborat aquesta guia destinada principalment a familiars i professionals que tracten i treballen amb persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID). El document recull diversos recursos i serveis en funció del cicle vital en què es troba la persona amb DID i descriu què es pot fer en cada moment.

Guia de Drets en Salut Mental: no hi ha recuperació sense drets

La Federació Veus - Entitats Catalanes de Salut Mental en Primera Persona ha confeccionat aquesta guia que pretén ser un instrument de consulta sobre la ciutadania i els drets en l'àmbit de la salut mental que, partint de la realitat del territori català, faciliti cures que promoguin l'exercici dels drets d'aquest col·lectiu.

Renda Garantida Ciutadana: un dret social fet realitat

El dia 15 de setembre de 2017 va entrar en vigor la Renda Garantida Ciutadana (RGC) que s’anirà implementant progressivament al desplegament complet que serà l’1 d’abril de 2020. Aquesta guia, promoguda per la Comissió Promotora de la Renda Garantida Ciutadana, detalla les característiques d’aquesta prestació, els requisits per accedir-hi i les compatibilitats que té amb altres ajudes.

Afegeix un comentari nou