Conflictes armats des de l'enfocament de gènere

 Font:
Dilluns, 20/05/2019 fins Divendres, 21/06/2019
(En línia)

L'ECP i el IDHC presenten aquest curs, centrat en la defensa dels drets de les dones en els conflictes armats i en el paper d'aquestes, tantes vegades oblidat i ignorat, en la construcció de la pau.

Unitat 1. Introducció a l'estudi dels conflictes armats des d'una perspectiva de gènere i la utilització de la violència sexual com a arma de guerra

 • Introducció a l'anàlisi dels conflictes armats i definició de conflicte armat
 • Incorporació de la perspectiva de gènere a l'anàlisi dels conflictes armats
 • Impactes diferenciats dels conflictes armats en homes i dones
 • Violència sexual: definicions i enfocaments
 • Violència sexual en els conflictes i la violència sexual com a arma de guerra
 • L'economia política dels conflictes i la violència sexual
 • Respostes enfront de la violència sexual
 • Estudi de casos

Unitat 2. La construcció de pau des del feminisme

 • Introducció a la construcció de la pau des del feminisme: història, debats i moviments
 • Aportacions de l'anàlisi feminista a la construcció de pau
 • L'agenda dones, pau i seguretat i el marc normatiu internacional
 • La participació de les dones en la construcció de la pau
 • Estudi de casos
 • Exercici pràctic (recull unitats 1 i 2)

Unitat 3. Accés als mecanismes internacionals de protecció dels drets humans

Els instruments internacionals de drets humans relatius a les dones:

 • Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona
 • Protocol Facultatiu de la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona
 • Declaració sobre la protecció de la dona i el nen en estats d'emergència o de conflicte armat
 • Declaració sobre l'eliminació de la violència contra la dona

Els òrgans de les Nacions Unides:

 • El Consell de Seguretat
 • El Comitè contra la Discriminació de la Dona (CEDAW)

Els procediments especials sobre drets de les dones

 • Grup de Treball sobre la discriminació contra la dona en la legislació i en la pràctica
 • Relatora Especial sobre la violència contra la dona, les seves causes i conseqüències

Els drets humans en perspectiva institucional

Exercici pràctic final

Data: 

Dilluns 20 Maig

Hora: 

14:18

Correu electrònic Organitzador: 
formacio@idhc.org
Organitzador: 
Institut de Drets Humans de Catalunya - IDHC i Escola de Cultura de Pau - ECP