finançament

Convocatòries de finançament per a entitats i associacions.

 Font:
Adreçades a finançar les activitats de les confederacions i federacions d'associacions de pares i mares d'alumnes i contribuir a sufragar part de les despeses necessàries per a realitzar les...
De 24/07/2022 fins 22/08/2022
 Font:
Té com a objectiu el de promoure projectes que contribueixen a la millora en l'àmbit dels serveis d'atenció a la gent gran.
De 15/06/2022 fins 01/09/2022
 Font:
Es vol potenciar l'emprenedoria d'aquest col·lectiu i d'entitats socials a través de la presentació de projectes innovadors que afavoreixin la seva empleabilitat.
De 06/06/2022 fins 05/09/2022
XVII edició Consultors Solidaris de Esade Alumni Social · Convocatòria Entitats Barcelona curs 2022-23
La convocatòria busca entitats del tercer sector que vulguin participar en projectes de consultoria solidària i processos d'acompanyament que els ajudi a enfortir i maximitzar el seu impacte.
De 01/06/2022 fins 09/09/2022
Foto de Marco Bianchetti a Unsplash
Subvencions per a la realització de jornades, activitats i formació a associacions de famílies acollidores amb infants acollits en família aliena, tutelats per la Generalitat de Catalunya,...
De 25/07/2022 fins 09/09/2022
Font: Unsplash.
Destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció que permetin incrementar el grau d'ocupabilitat i la inserció laboral de les persones...
De 03/08/2022 fins 12/09/2022
Foto de Jeremy Bishop a Unsplash
Donar suport a programes concertats de desenvolupament impulsats per organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD) amb implantació a Catalunya i per universitats públiques catalanes i/o...
De 22/07/2022 fins 14/09/2022
Foto de Karsten Winegeart a Unsplash
L'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona engega la XXVI edició dels Premis de Prevenció d'Incendis Forestals.
De 26/07/2022 fins 15/09/2022
Foto de Daniel Álvasd a Unsplash
Subvencions a associacions, fundacions i organitzacions professionals d'ensenyants i col·legis professionals, destinades a la realització de les escoles d'estiu a Catalunya adreçades únicament al...
De 03/08/2022 fins 15/09/2022
 Font:
Per a projectes d’educació formal, no formal o informal que promoguin una ciutadania conscient, crítica i compromesa amb la promoció dels drets humans i el desenvolupament sostenible al món i amb la...
De 01/09/2022 fins 15/09/2022