finançament

Convocatòries de finançament per a entitats i associacions.

Mans entrellaçades. Font: Pexels - Andres Ayrton
L'objectiu de les subvencions és promoure, difondre i fomentar projectes d'economia social i cooperativa facilitant la creació d'empreses cooperatives i altres entitats d'economia social i solidària...
De 22/07/2024
Noia en una entrevista de treball. Font: Pexels - Tima Miroshnichenko
El Programa Espais de recerca de feina promou actuacions, conduïdes i reforçades per l'assessorament de personal tècnic orientador, destinades al desenvolupament de les competències necessàries per...
De 22/07/2024
Imatge d'un joc de construcció fet per un infant. Font: Pexels - Markus Spiske
Subvencions per a la realització de programes de caràcter multidimensional que contribueixin a reduir la situació de pobresa, l’exclusió social i les desigualtats dels infants i adolescents i de les...
De 24/07/2024
Mà signat un document. Font: Pexels - Matthias Zomer
Subvencions per a entitats de serveis socials destinades a actuacions d'inversió per a adequació a la normativa vigent per a la concertació d'aquests serveis, a càrrec dels fons provinents d'...
De 24/07/2024
Logotip del premi
L’objectiu del Premi Escola, Agricultura i Alimentació Ecològica és el de reconèixer i incentivar la realització de projectes i línies de treball dels centres educatius de Catalunya destinats a...
De 25/07/2024
Persona rera la barra d'una cafeteria. Font: Pexels - Fab
L’objectiu d’aquestes subvencions és finançar les entitats i ens locals perquè portin a terme programes de mesures actives d'inserció, que permetin incrementar el grau d'ocupabilitat i la inserció...
De 26/07/2024
Mans escrivint en una llibreta. Font: Pexels - Karolina Kaboompics
Dirigides a finançar la formació, capacitació, suport i assessorament especialitzat per a l'exercici de les funcions de negociació, elaboració, implantació, seguiment i avaluació de plans d'Igualtat
De 26/07/2024
Carret de la compra amb cartells. Font: Pexels - Antoni Shkraba
Línia 3: Projectes transversals de suport al cooperativisme i a l'economia social i solidària. Línia 4: Projectes de coordinació, promoció i difusió de projectes d'economia social i cooperativa.
De 29/07/2024
Taula de treball amb fulls, mans i informes. Font: Pexels - Anna Shvets
Ajuts per facilitar l’accés a finançament a empreses de l'economia social. Aquesta iniciativa també vol millorar les condicions de crèdit, reduir els terminis de gestió d’operacions i simplificar els...
De 29/07/2024
Logotip Ajuntament
L’objecte d’aquesta convocatòria és coadjuvar al desenvolupament de programes, projectes i activitats de les entitats ciutadanes que fomentin una activitat d’utilitat pública, d’interès social o de...
De 29/07/2024