OPINIÓ
Fotografia de: Estel·la Marcos Faura

Una columna difícil de tombar

Els mitjans de comunicació independents, com la Directa, tenim molt clar que la informació no l’entenem com una mercaderia sinó com un bé públic.

 Font:

El lleure educatiu i l’acció sociocultural com a eines de treball comunitari

Reivindiquem i apostem doncs, per a que tots els infants i adolescents, indistintament de la seva classe social o de la realitat socioeconòmica i...

 Font:

La democratització de la cultura

Innovar en la democratització de la cultura no només com a eina d'accés a aquesta, sinó per reforçar capacitats i facultats en la ciutadania per a...

 Font:

Quatre reflexions i un desig per millorar la incidència de les entitats socials

L'únic recurs realment imprescindible per a fer incidència el tenen totes les organitzacions que toquen terreny: el contacte directe amb persones...

 Font:

El tercer sector, motor d’innovació social

És essencial poder tramitar la Llei del Tercer Sector per reconèixer les iniciatives socials que existeixen arreu del territori i permetre al...

 Font:

El gran repte: l'alfabetització climàtica

L’estat d’Emergència Climàtica es planteja pel fet que ara hem d’actuar per evitar que els múltiples punts de no retorn s’activin.

 Font:

Lluitar contra la pobresa quan la feina deixa de ser l’integrador social

Què passa quan tenir una feina no assegura l’accés als drets vinculats al treball? Hem de continuar insistint per aconseguir una feina encara que...