Condicions d’ús

La Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (d'ara endavant DGACC), amb la col·laboració de les entitats promotores i col·laboradores, posa xarxanet.org a disposició dels ciutadans i les entitats interessats/ades en el món de l'associacionisme, el voluntariat, el civisme i la solidaritat, sempre que ho facin d'acord amb el previst en les presents condicions generals.

En qualsevol cas, la DGACC es reserva el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificar o eliminar el contingut, estructura, disseny, serveis i condicions d'accés i/o ús d'aquest lloc, sempre que ho estimi oportú. Aquests canvis poden suposar l'ampliació, segmentació, reducció de xarxanet.org o fins i tot, la pròpia desaparició de xarxanet.org en la seva totalitat. L'accés a xarxanet.org és gratuït.

L'accés també és lliure, excepte per a algun dels serveis en què es requereix la identificació de l'usuari. Tota persona que accedeixi a xarxanet.org és considerat usuari i s'entén que accepta i respecta les condicions exposades en aquest avís legal. En qualsevol cas, xarxanet.org es reserva el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, denegar l'accés a aquest lloc d'aquells usuaris que incompleixin qualssevol d'aquestes condicions generals o de les particulars que els siguin d'aplicació.

Xarxanet.org no té finalitat comercial i no s’hi canalitza la compravenda de cap servei-producte. La informació de productes i serveis que puguin tenir un preu (per exemple novetats editorials o els cursos de formació) és merament informativa. Això no treu que la navegació a les pàgines de xarxanet.org pugui remetre a altres pàgines externes on sí que es produeixi la comercialització de productes i serveis.

Tots els drets estan reservats. Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, vídeos, so, bases de dades, logotips, estructura, marques i qualsevol altre material, són propietat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, o d'alguna de les entitats promotores o col·laboradores de xarxanet.org, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a alguna de les anteriors d'acord amb el que disposen el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals sobre la matèria i la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques. La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de l'exclusiva responsabilitat d'aquests.

Xarxanet.org, com a portal i passarel·la d’informació del món de l'associacionisme, el voluntariat, el civisme i la solidaritat, inclou dintre dels seus continguts molts enllaços a llocs pertanyents i gestionats per tercers, amb l'objecte de facilitar l'accés a informació disponible a través d'Internet. Xarxanet.org no és responsable de la informació que hi hagi fora d'aquesta web: l'existència dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria a Internet.

La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que en dóna fe de l'autenticitat i contingut.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

La DGACC no es fa responsable:

  • Dels continguts i opinions expressades per les entitats participants del projecte, ni dels comentaris que facin els visitants.
  • De les violacions dels drets de la propietat intel·lectual i/o propietat industrial de terceres persones (físiques i/o jurídiques) comeses per les entitats i per visitants del web.
  • De la possible pèrdua total o parcial de la informació dels blocs. No obstant es faran còpies de seguretat internes periòdicament.
  • De la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta web.
  • No garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

Llicència i autoria

Xarxanet.org està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Espanya de Creative Commons.

LLicència CC BY-NC-SA

Els continguts publicats en els espais de xarxanet.org estan subjectes a una llicència que:

  • permet la copia i distribució,d
  • permet la creació de treballs derivats,

sempre que:

  • no s’en faci un ús comercial, i
  • es reconegui l’autoria de l’obra (l’entitat i l’origen publicació).

La DGACC del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies autoritza expressament a qualsevol entitat sense ànim de lucre a reproduir, sense modificacions de cap mena, textos de xarxanet.org, citant sempre l'origen i l'autoria, sempre que no donin lloc a usos equívocs, explotacions comercials, o finalitats que no vagin relacionades amb la promoció dels valors de l'associacionisme, el voluntariat, el civisme i la solidaritat. Els textos de xarxanet.org poden ser puntualment reproduïts en publicacions o altres suports comunicatius. La reproducció reiterada de continguts de xarxanet.org ha de venir regulada per un acord de col·laboració entre les parts.

Protecció de dades

D'acord amb l’article 5.2 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer "Entitats de voluntariat", del qual és responsable la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària i les dades recollides s’emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment. La finalitat és integrar les dades a un banc de dades de les entitats sense afany de lucre de voluntariat de Catalunya i gestionar l'enviament de comunicacions via butlletí de xarxanet.org (Actualitat i Finançament), butlletí A l’Abast a les entitats i usuaris dels serveis d’assessorament, així com altres relacionades amb el projecte xarxanet.org i informacions d’interès de l’àmbit de l’associacionisme i el voluntariat. Podeu exercir el drets a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit al Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat (Passeig del Taulat, 266-270, 08019, Barcelona. adreça electrònica: assessor@voluntariat.org

Per tal de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s'ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància, per escrit, a:

Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Generalitat de Catalunya
Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona