Curs subvencionat Coeducant en el pati

Curs Coeducant en el pati
Barcelona
Dimecres, 27/06/2018 fins Dimecres, 18/07/2018

Aquest curs ens ajudarà a identificar actituds poc respectuoses i abusives, per altra banda normalitzades, i ens donarà eines per actuar-hi de del nostre paper d'educadors i educadores.

Continguts

 1. Fonaments pedagògics
 • Perspectiva de gènere
 • Educació com a eina de transformació social i
 • Coeducació
 1. Conceptes bàsics per estudiar la igualtat de gènere:
 • Diferències de sexe i de gènere
 • Socialització i estereotips de gènere
 • El joc i la construcció del gènere
 • Models de feminitat i de masculinitat
 1. Resolució de conflictes amb perspectiva de gènere
 • Discriminació basada en el sistema sexe-gènere
 • La violència
 • Conflictes i resolució amb perspectiva de gènere
 • Alguns conflictes... coses de nens?
Data: 

Dimecres 27 juny

Hora: 

18:00

Correu electrònic Organitzador: 
info@escolaefa.cat
Organitzador: 
Escola EFA