Llibertat d'expressió | Dret de reunió | Associació pacífica. Sistemes de protecció i denúncia davant violacions a l’abast de la ciutadania

 Font:
Terrassa
Dimarts, 19/11/2019

Marc normatiu internacional, els seus mecanismes i instruments, a l'abast de la ciutadania per denunciar les vulneracions a la llibertat d'expressió i als drets d'associació i reunió pacífica.

La llibertat d'expressió juntament amb el dret de reunió i manifestació pacífica constitueixen la pedra angular d'una societat lliure i democràtica. Aquests drets estan estretament relacionats i suposen un mitjà imprescindible pel debat públic i la crítica política necessària en un sistema democràtic plural. La tendència global i generalitzada a restringir la llibertat d'expressió i el dret de reunió i manifestació afecta tant a l'exercici d'aquests drets com a la capacitat per reclamar i exercir la resta de drets humans.

Durant la sessió s'abordarà el marc normatiu internacional, els seus mecanismes i instruments, a l'abast de la ciutadania per denunciar les vulneracions dels drets i llibertats fonamentals.

La sessió és íntegrament presencial, amb una duració total de 4 hores. Per al desenvolupament es seguiran les guies pràctiques sobre mecanismes i estàndards internacionals de la llibertat d'expressió i del dret d'associació i reunió pacífica (es lliuraran les guies a les persones participants com a material docent).

Data: 

Dimarts 19 nov

Hora: 

16:00

Organitzador: 
IDHC - Institut de Drets Humans de Catalunya
Correu electrònic de l'organitzador: 
cursdretshumans@idhc.org