Manifestació contra el Pla Hidrològic de l'Ebre

Manifestació contra el Pla Hidrològic de l'Ebre

Resum: 

Ecologistes en Acció de Catalunya s'ha sumat avui a la Plataforma en Defensa de l'Ebre en protesta contra el Pla Hidrològic de l’Ebre.

Ecologistes en Acció de Catalunya s'ha sumat avui a la Plataforma en Defensa de l'Ebre en protesta contra el Pla Hidrològic de l’Ebre aprovat pel Consell de Ministres que inclou la construcció de 43 nous embassaments i l’augment de 450.000 hectàrees de regadiu que se sumen a les 950.000 existents.

L'organització denuncia irregularitats i greus mancances en la justificació tècnica i científica del projecte que no avalua les masses d'aigua més complexes (com és del cas de les aigües del Delta), les disminucions d'aportacions de sediments, els riscos d'inundacions, els impactes sobre els espais protegits de la Xarxa Natura 2000 ni justifica la viabilitat social i econòmica de les grans infraestructures previstes en el projecte, entre d'altres.


L'organització afirma que aquest Pla incompleix nombroses Directives Europees1 com està descrit a les al.legacions en el seu dia va presentar contra el projecte. Elisenda Forés, portaveu d'Ecologistes en Acció de Tarragona i Terres de l'Ebre manifesta, "en cas d'aplicar-se aquest irracional Pla es condemnarà al Delta de l'Ebre a la seva mort¨, que afegeix ¨s'agreujaran els impactes que ja pateixen les més de 50.000 persones que habiten al tram final del riu i els ecosistemes del Delta com a conseqüència de la mala gestió històrica de la conca de l'Ebre¨

Els ecologistes volen denunciar el fals debat amb què la "Confederación Hidrográfica del Ebro" ha volgut centrar la justificació d'aquest pla respecte a trobar l'equilibri entre el desenvolupament econòmic i els drets concessionals. Aquest pla ha estat elaborat sense cap rigor tècnic ni científic, menyspreant els indicadors sobre la sostenibilitat social i ambiental, o el pla de recuperació de costos de les infraestructures previstes.

¨No es tracta d'un pla hidrològic, si no del retorn a la bombolla de l'aigua, amb la projecció de nous embassaments i infraestrutures sense justificació social i econòmica, que provocaran danys irreversibles i costos que el govern socialitzarà al conjunt de la població ¨ assenyala Quim Pérez d'Ecologistes en Acció de Catalunya, que afegeix ¨volem aturar aquest pla irracional, exigim que el debat se centri en la defensa del interès comú, la preservació ambiental i la responsabilitat intergeneracional contra els interessos privats de les grans constructores, operadores d'aigua i dels mercats als que respon aquest projecte¨.


L'organització vol recordar que el govern espanyol reiteradament incompleix la Directiva Marc de l'Aigua, el qual ja té una sentència condemnatoria del Tribunal Europeu de Justícia de la Unió (TJUE) i que el Delta no és un problema local sinó patrimoni de l'Europa mediterrània, que compta amb diverses figures de protecció catalanes, estatals, europees i d'àmbit internacional, com la seva recent declaració com a Reserva de la Biosfera.

Fotos manifestació de Sant Jaume d'Enveja fins a l'Ajuntament de Deltebre: https://picasaweb.google.com/catalunya.ecologistesenaccio.org/ManifestacioEnDefensaDeLEbre


1 La Directiva Marc d'Aigua 2000/60/CE, la Directiva Aus 79/409/CEE, la Directiva Hàbitats 92/43/CEE, la Directiva 2001/42/CE relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, la Directiva 91/676/CEE relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats utilitzats en l'agricultura, la Directiva 2008/56/CE per la qual s'estableix un marc d'acció comunitària per a la política del medi marí, així com les disposicions de Dret comunitari i principis objectius de la Unió Europea relacionats amb les directives esmentades.

Afegeix un comentari nou