Reclamen al Parlament de Catalunya que es posicioni contra les prospeccions marines

Reclamen al Parlament de Catalunya que es posicioni contra les prospeccions marines

Resum: 

La Plataforma Aturem les Prospeccions a la Costa Catalana realitza una acció reivindicativa davant del Parlament de Catalunya.

La Plataforma Aturem les Prospeccions a la Costa Catalana va dur a terme una acció per demanar al Parlament català que es posicioni públicament contra els projectes d'explotació d'hidrocarburs a pocs quilòmetres de la costa catalana, tal i com està fent la ciutadania i els governs d'altres comunitats. Les entitats que formen part d’aquesta plataforma, entre les que estan Ecologistes en Acció, demanen la paralització immediata de tots els projectes d’hidrocarburs que amenacen els importants ecosistemes naturals del Mediterrani, així com l’economia vinculada a aquests espais (turisme, pesca, etc.). Els activistes han arribat des de diversos punts de la costa per desplegar el lema “NO PROSPECCIONS” davant del Parlament de Catalunya.

La primavera de 2013, a pregunta del grup parlamentari d’ICV-EUiA sobre les autoritzacions per prospeccions d’hidrocarburs davant les costes de Girona i el Maresme concedides a Capricorn Spain SL la primavera de 2013, el Conseller d’Empresa i Ocupació, Sr. Felip Puig, va respondre que “l’article 110 de la Llei 22/1988 de costes preveu que correspon a l’Administració General de l’Estat atorgar les autoritzacions i concessions per a l’ocupació del domini públic marítimo-terrestre cosa que no permet l’actuació del Govern català en aquest àmbit”. Tot i això, el Conseller acceptava que “malgrat la distribució competencial existent, projectes d’aquesta naturalesa haurien de contemplar una implicació més determinant de la Generalitat de Catalunya en els procediments d’autorització”.

És precisament en la línia d’aquesta implicació que la Plataforma demana a tots els parlamentaris que es posicionin a favor dels ecosistemes marins, com ja han fet els governs d'altres comunitats afectades com el de les Illes Balears i la Generalitat Valenciana. Val recordar que el govern de les Illes Canàries, on hi ha altres projectes de prospeccions, també s'ha pronunciat en contra. I també ho fa la ciutadania agrupada a través de les entitats que formen part de la Plataforma i a través d’una recollida de més de 3.000 signatures a través del portal Change.org.

Actualment hi ha tres projectes de recerca d’hidrocarburs (gas i petroli) que planen sobre el nord del Mediterrani, als quals diverses entitats catalanes han presentat al·legacions. Després de la denegació del permís per part del govern estatal aquest hivern, per faltes en la tramitació, al projecte de l'empresa Seabird, ara queden pendents d'autorització les campanyes de prospeccions de les empreses Repsol, Capricorn Spain Limited i Spectrum. Aquest darrer projecte es superposa en bona part en les àrees dels altres dos projectes i a més amplia l’àrea en una segona fase cap al sud de les Illes Balears. En el seu conjunt afecten la costa mediterrània des del Golf de Lleó fins al golf de València i tot l'arxipèlag balear.

Tots aquests projectes no contemplen normatives espanyoles i europees de protecció del medi marí, incompleixen la Llei estatal d’hidrocarburs per superar la superfície màxima autoritzada i, en cas de dur-se a terme, tindrien greus afectacions sobre la fauna i flora marina i sobre activitats econòmiques com la pesca i el turisme. Els greus impactes dels projectes de exploració i explotació d'hidrocarburs al mar són una realitat demostrada en molts casos, no només al món, també a casa nostra amb els reiterats vessaments de Repsol a les costes de Tarragona.

A més, els estudis proposats no consideren els efectes acumulatius de totes les prospeccions sísmiques que es volen desenvolupar a la mateixa àrea. És inconcebible el desenvolupament de tots aquests projectes en una zona d'especial interès per a la fauna marítima i candidata a ser declarada reserva marina per la Unió Europea (projecte INDEMARES, finançat per un Life+ i amb el suport del CSIC). El principi de precaució, en una zona molt sensible ecològicament, preval sobre els interessos econòmics de les empreses explotadores.

Recordem també que aquesta zona té el turisme i la pesca com a principals sectors econòmics. Les prospeccions marines i la possible explotació d’hidrocarburs a la zona, podrien suposar greus efectes sobre aquests sectors. A França, per exemple, ja s'ha comprovat l'impacte negatiu dels estudis sísmics sobre la pesca.

La posició de les entitats, que han presentat al·legacions, i de bona part de la ciutadania, és que aquests tipus d’estudis malmeten els recursos naturals i, alhora, comprometen la salut de les persones i el benestar de la nostra societat. A més, les prospeccions i la conseqüent explotació de bosses residuals de gas i petroli en el mar Mediterrani, com el fracking, només serveixen per allargar l'agonia d'un model energètic caducat que s’ha demostrat insostenible i generador de forts impactes, tant al medi com a les persones. Cal apostar per un canvi de model energètic basat en la reducció del consum i el decreixement de la demanda i en una producció energètica sostenible, descentralitzada i democratitzada.

Veure video acció

Entitats que formen part de la plataforma Aturem les prospeccions a la costa catalana i web: http://aturemprospeccions.wordpress.com/:

Afegeix un comentari nou