Assessorem les entitats. Construïm un món millor.

El Servei d’Assessorament Econòmic proporciona totes aquelles indicacions necessàries per a complir la normativa vigent tant en l’àmbit comptable com en el fiscal per tal que les entitats puguin afrontar en òptimes condicions el control econòmic de l’entitat i la gestió dels seus recursos.

- Gestió econòmica i comptabilitat: definir el pla comptable, balanços i tancaments, quadre d’amortitzacions, gestió del pressupost, gestió de la tresoreria, etc.

- Auditories i justificació de comptes: com preparar-se per fer una auditoria, quina documentació cal aportar, etc.

- Fiscalitat: assessorament sobre les obligacions fiscals, exempcions aplicables, preparació de models tributaris, etc.

- Finançament: com buscar fons de finançament, subvencions, patrocinis, etc.

- Comptabilitat informatitzada: creació del pla de comptes, introducció d’assentaments, , tancament de l’exercici, extractes bancaris, etc.


Com contactar amb el Servei

- Formulari d'assessorament.