Ajuts per projectes d’acció social

Ajuts per projectes d’acció social

Resum: 

La Fundació “la Caixa” col•labora amb entitats sense afany de lucre per contribuir al desenvolupament de projectes socioeducatius i sociosanitaris.

Els projectes tenen la finalitat de contribuir al benestar de persones amb problemes de salut física o mental i la promoció de la salut, igualtat de generes i educació en valors.
Les línies d’actuació prioritàries son les següents:

*Projectes socioeducatius:

-Projectes que promoguin la igualtat de gènere.
-Projectes de prevenció i promoció de la salut.
-Projectes que promoguin l’educació en valors.

*Projectes sociosanitaris:

-Projectes amb incidència en intervencions psicosocials.
-Projectes amb incidència en el suport familiar.

Les entitats sol•licitants dels ajuts hauran de tenir domicili al territori espanyol i han d’estar constituïdes com a entitats sense afany de lucre. La quantitat màxima d’aportació de la Fundació “la Caixa” per projecte aprovat es de 40.000 € i el termini de presentació s’iniciarà el 24 de maig i finalitzarà el 13 de juny de 2010.

Llegir mes

Afegeix un comentari nou