Finançament de projectes d’innovació i suport tècnic a entitats de serveis socials

Finançament de projectes d’innovació i suport tècnic a entitats de serveis socials

Resum: 

Les entitats públiques i privades de serveis socials, poden acollir-se a les subvencions per al finançament de projectes d’innovació i projectes de suport tècnic.

Les concessió de subvencions per al finançament de projectes d’innovació han de tenir caràcter innovador, com la creació de nous productes, models o serveis als usuaris dels serveis socials. Els projectes d’innovació han de millorar la prestació dels serveis mitjançant la implantació de nous processos en l’atenció a les persones.
El projecte haurà d’identificar quina serà la nova pràctica a desenvolupar i els seus aspectes innovadors.

Els projectes de suport tècnic, han de consistir principalment en les següents activitats:

*Mesures de suport a control de la gestió i creixement sostenible
*Estudis de viabilitat de les entitats d’un sector
*Anàlisi econòmica financera de les entitats d’un sector
*Plans estratègics de determinats sectors

L’import mínim de concessió per projecte serà de 20.000 euros i l’import màxim serà de 80.000 euros i el termini de presentació finalitza el proper 18 de desembre de 2009.

Llegir mes

Ordre

Resolució

Afegeix un comentari nou