L’Ajuntament de Barcelona atorgarà ajuts económics per fomentar activitats d’interès públic o social

L’Ajuntament de Barcelona atorgarà ajuts económics per fomentar activitats d’interès públic o social

Resum: 

La concessió de subvencions es destinarà a la realització d’activitats per fomentar valors socials i culturals.


Els beneficiaris d’aquestes subvencions, dirigides a entitats o persones, hauran de fer activitats que siguin sense afany de lucre, en cas contrari haurien de revertir en les activitats subvencionades.
Els ajuts económics, han de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat:

-Millorar la cohesió social de la ciutat.
-Promoure l’associacionisme que treballa potenciant serveis d’interès general.
-Fomentar valors socials i culturals.
-Afavorir la cooperació entre el sector públic, el sector no lucratiu i el privat.
-Possibilitar el creixement cultural quantitatiu i qualitatiu.
-Promoure un desenvolupament més sostenible.
-Fomentar valors del civisme i la convivència.
-Contribuir a garantir la qualitat de la salut a la ciutat.
-Promoure, defensar i garantir els drets de ciutadania.

Els sol•licitants han de tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona i les activitats han de desenvolupar-se al terme municipal de Barcelona o fora d’aquesta en el cas que es considerin d’interès per a la projecció exterior de la ciutat.
L’import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del pressuposts total del projecte i el termini de presentació, finalitzarà el 16 de febrer de 2010.

LLegir mes

Afegeix un comentari nou