Font:

Acció Escolta de Catalunya

Escoltes i Guies de Catalunya
Àmbit d'intervenció: Comunitari
Adreça:
Barcelona
Telèfon: 671672323
Correu electrònic: secretariageneral@accioescolta.cat
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G62773221

Transparència

Documentació:
No hi ha documents