Font:

Àmbit Maria corral

Investigació i Difusió cultural
Àmbit d'intervenció: Cultural
Adreça: No disponible.
Telèfon: 932722950
Correu electrònic: info@ambitmariacorral.org
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G08803199
Mapa no disponible

Transparència

Documentació:
No hi ha documents