Font:

Asociación de ediciones

Ayuda a personas con problemas situación de inferioridad para una vivenda digna.
Àmbit d'intervenció: Comunitari, Drets Humans i ciutadans (usuaris i consumidors)
Adreça:
Cambrils 19
Barcelona
Telèfon: 631892833
Correu electrònic: Armadosenbarcelona@gmail.com
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G66749367

Transparència

Documentació:
No hi ha documents