Font:

AEMI - Associació Espanyola de Massatge Infantil

IAIM-AEMI tenen com a Missió promoure el Tacte Nutritiu i la comunicació a través de la formació, l'educació i la investigació, perquè els pares, mares, els cuidadors i els nadons siguin estimats, valorats i respectats a tot el món.
Àmbit d'intervenció: Social, Infància i joventut
Adreça:
Barcelona
Telèfon: 934366745
Correu electrònic: aemi@masajeinfantil.org
NIF de l'entitat: G60477593

Transparència

Documentació:
No hi ha documents