Font:

Grup ATRA

Atenció i tractament a persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, especialment derivada de les addiccions i la salut mental, per tal que assoleixin la seva màxima autonomia i integració social. Sempre amb vocació de funció pública.
Àmbit d'intervenció: Social, Salut
Adreça:
Gran de Gràcia 239, 2n 2a
Barcelona
Telèfon: 932376824
Correu electrònic: grupatra@grupatra.org
Pàgina web: www.grupatra.org
NIF de l'entitat: G-58219874

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents