Font:

Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de catalunya

El CEESC agrupa el col·lectiu d’educadores i educadors socials que exerceixen la professió a Catalunya. Una de les finalitats del CEESC és la de vetllar per les condicions de qualitat en què es dóna la nostra pràctica professional, amb l’objectiu d’aconseguir una millora en la qualitat de vida de les persones i dels col·lectius que atenem.
Àmbit d'intervenció: Social
Adreça:
Aragó, 141-143
Barcelona
Telèfon: 934521000
Correu electrònic: ceesc@ceesc.cat
Pàgina web: http://www.ceesc.cat
NIF de l'entitat: Q5850040F

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents