Font:

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) és la plataforma que aplega gairebé cent entitats juvenils de Catalunya i consells locals de joventut. Fundat el 1979, el CNJC promou els interessos de la gent jove a la societat i davant els poders públics. És una entitat de dret públic de base associativa amb personalitat jurídica pròpia. Com a plataforma independent, crítica, plural i democràtica, el CNJC té sis objectius bàsics: 1/ Fomentar i promoure l'associacionisme i participació juvenil i, en general, la participació democràtica. 2/ Promoure les relacions entre les entitats juvenils, també coordinar-les i dinamitzar-les. 3/ Defensar els drets de les persones joves. 4/ Fer de pont entre la gent jove i els poders públics per defensar els interessos de les persones joves a les institucions. 5/ Impulsar informes i estudis propis o encàrrecs sobre matèries relacionades amb la joventut. 6/ Projectar l'activitat del moviment associatiu català en l'àmbit internacional i fomentar la dimensió internacional del CNJC.
Àmbit d'intervenció: Comunitari, Participació juvenil
Adreça:
Plaça Cardona, 1-2
Barcelona
Telèfon: 933683080
Correu electrònic: comunicacio@cnjc.cat
Pàgina web: www.cnjc.cat
NIF de l'entitat: G08678831

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents