Font:
 Font:
 Font:

Coordinadora d'ONG Solidàries

Potenciar la coordinació, donar suport a les iniciatives comunes i a la infraestructura i contribuir a la capacitació i l'enfortiment institucional de les entitats de Pau, Drets Humans, i cooperació al desenvolupament de les comarques gironines i l'Alt Maresme, per tal d'incrementar la seva incidència política amb la finalitat de transformar la societat per aconseguir unes relacions justes entre el Nord i el Sud i un desenvolupament humà sostenible.
Àmbit d'intervenció: Internacional, Cooperació al desenvolupament
Adreça:
Mestre Francesc Civil, 3, baixos
Girona
Telèfon: 972219916
Correu electrònic: solidaries@solidaries.org
Pàgina web: www.solidaries.org
NIF de l'entitat: G17168964

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents