Font:

Fundació Akwaba

Promoure la participació i la coresponsabilitat per a generar una societat més justa mitjançant la formació i l’atenció a les persones més vulnerables.
Àmbit d'intervenció: Comunitari, Participació ciutadana i convivència
Adreça:
C/ Llobregat, 145
L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 934407696
Correu electrònic: educatiu@fundacioakwaba.cat
NIF de l'entitat: G61060588

Transparència

Documentació:
No hi ha documents