Font:

Ens de l'Associacionisme Cultural Català

Aglutinar i coordinar les entitats del moviment associatiu cultural i promocionar i donar visibilitat a les seves activitats. Generar espais de debat, reflexió i d’intercanvi d’experiències dins del món associatiu cultural. Constituir un espai de relació amb les institucions públiques i privades per tal que el món associatiu cultural català tingui cada vegada un major consideració i incidència en la societat catalana. Actuar com a gestor de serveis a favor de les entitats associades. Treballar per a la preservació, promoció i la normalització de la llengua, la cultura i la identitat nacional de Catalunya.
Àmbit d'intervenció: Cultural, Llengua i cultura catalana
Adreça:
Carrer de València 558, 6è 1a
Barcelona
Telèfon: 9326 91 042
Correu electrònic: info@ens.cat
Pàgina web: https://ens.cat/
NIF de l'entitat: G64085830

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents