Font:

Fundació Autònoma Solidària

La Fundació Autònoma Solidària té com a missió el contribuir a la construcció d’una universitat més solidària i més compromesa amb la realitat social, mitjançant la promoció de la participació voluntària de la comunitat universitària com a instrument per a la integració de col·lectius en risc d’exclusió.
Àmbit d'intervenció: Comunitari, Participació juvenil
Adreça:
Plaça Cívica. Campus de la UAB
Cerdanyola del Vallès
Telèfon: 935814738
Correu electrònic: fas.xarxanet@uab.cat
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G61884359

Transparència

Documentació:
No hi ha documents