Font:
 Font:

Hàbitat 8 Impuls

Pel coneixement, reconeixement i respecte a la cultura i als pobles, essent la persona l’objectiu principal. Els nostres objectius general són: El desenvolupament integral de les persones i la millora de les condicions de vida. La millora de l’entorn, dels barris i pobles com a espais de convivència i relació. Que les ciutats i els pobles siguin habitables, amables, ecològicament sostenibles i culturalment actius. Que tothom pugui gaudir dels seus drets polítics, socials, econòmics i culturals. Que la població tingui un nivell cultural més alt i, per tant, conegui millor els seus drets. La difusió i la universalització de la cultura, dels seus béns i creacions. L’avenç cap a una societat oberta a la innovació, a la cultura, als drets d’expressió, a l’activitat creadora i a la capacitat crítica. El reconeixement, la defensa i la difusió de la diversitat cultural, l’intercanvi de coneixements, la preservació de les llengües afavorint-ne l’estudi, dotant-les de prestigi i reconeixement social i polític. La promoció i defensa de la cultura catalana com a cultura pròpia, la seva difusió i el seu reconeixement més enllà del nostre àmbit lingüístic, la cooperació cultural i l’intercanvi amb tots els pobles amb arrels culturals, objectius o espais geogràfics comuns. Per a fer possible els nostres objectius fem servir diverses eines: Multicanal TV per Internet “Catnews” Recerca de diners amb recompensa de productes. Serveis d’assessorament, gestió i suport a entitats. Serveis de producció audiovisual, màrqueting digital i periodístic i comunicació corporativa.
Àmbit d'intervenció: Cultural, Comunicació
Adreça:
Sardenya 29
Barcelona
Telèfon: 000000000
Correu electrònic: info@habitat8impuls.cat
Pàgina web: www.fundacioitaca.cat
NIF de l'entitat: G61813200

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents