Font:

Fundació Miquel Valls contra l'Esclerosi Lateral Amiotròfica

Som un equip de professionals amb vocació de millorar la nostre societat, que neix de la voluntat i experiència d’un familiar d’afectat d’ELA, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones afectades d’ELA i els seus familiars, i lluitar perquè aquesta malaltia sigui curable.
Àmbit d'intervenció: Social, Malalties
Adreça:
Avinguda Turisme 42-44
Calella
Telèfon: 937665969
Correu electrònic: ela@fundaciomiquelvalls.org
NIF de l'entitat: G63880165

Transparència

Documentació:
No hi ha documents