Font:

Fundació privada Uszheimer

La principal finalitat de la Fundació Uszheimer, és el tractament Alzheimer a Barcelona o altres malalties neurodegeneratives.
Àmbit d'intervenció: Social, Salut
Adreça:
Passatge Forasté, 11-13. Baixos 2a.
Barcelona
Telèfon: 934186565
Correu electrònic: fundacio@fundaciouszheimer.org
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G62957212

Transparència

Documentació:
No hi ha documents