Font:

SOS Racisme-Catalunya

..
Àmbit d'intervenció: Comunitari, Moviments de sensibilització
Adreça:
Rambla de Sta. Mónica, 10, 1
Barcelona
Telèfon: 933010597
Correu electrònic: comunicacio@sosracisme.org
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G58958323

Transparència

Documentació:
No hi ha documents