Font:

La Centraleta - Agència de Comunicació en Economia Social

Comunicació de l'economia social i solidària
Àmbit d'intervenció: Social
Adreça:
Ciutat de Granada, 60, 1r 2a
Barcelona
Telèfon: 699180546
Correu electrònic: comunicacio@economiasocial.coop
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: F67289058

Transparència

Documentació:
No hi ha documents