Font:

Legki Yakaru - Associació de dones sudsaharianes de Banyoles

Ajudar a la integració i la defensa dels drets de les dones.
Àmbit d'intervenció: Social, Immigració/refugiats
Adreça:
Barcelona, 54
Banyoles
Telèfon: 602 88 14 84
Correu electrònic: dialladiarra@hotmail.com
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G17914284

Transparència

Documentació:
No hi ha documents