Font:

Delta Gent Activ

Activar les classes passives.
Àmbit d'intervenció: Social, Gent gran
Adreça:
Sant Domènec, 8, 4rt 1a
Sant Cugat del Vallès
Telèfon: 675 488 408
Correu electrònic: dga@deltagentactiva.com
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G63952170

Transparència

Documentació:
No hi ha documents