Font:

SIDA STUDI

Des d’una perspectiva feminista i de drets, SIDA STUDI existim per contribuir a generar una transformació social i política que asseguri que totes les persones puguin gaudir de la seva sexualitat de manera plaent, saludable i lliure de violències masclistes. Volem fomentar l’apoderament de les persones i comunitats a qui les seves sexualitats estan sent vulnerabilitzades (a través de la penalització de la sexualitat de les dones, de la diversitat cultural, corporal, funcional, sexual i de gènere) i l’autodeterminació de les persones amb relació al seu cos, al plaer, als afectes i als possibles riscos (violències masclistes, VIH i altres ITS i embarassos no planificats).
Àmbit d'intervenció: Social, Infància i joventut
Adreça:
Carrer del Carme 16, principal
Barcelona
Telèfon: 932681484
Correu electrònic: sidastudi@sidastudi.org
Pàgina web: www.sidastudi.org
NIF de l'entitat: G58433756

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents