Font:

Save the Children - Catalunya

La nostra Visió és la d'un món en el qual tots els nens i nenes tinguin assegurat el dret a la supervivència, la protecció, el desenvolupament i la participació. La nostra Missió és impulsar avanços significatius en la forma en què el món tracta als nens i nenes, amb la finalitat de generar canvis immediats i duradors en les seves vides. Els nostres Valors: • Rendició de comptes: Ens comprometem a emprar eficaçment els nostres recursos per aconseguir resultats tangibles, i a rendir comptes enfront dels nostres col·laboradors, les organitzacions amb les quals treballem i, per sobre de tot, els propis nens i nenes. • Exigència: Som exigents amb nosaltres mateixos i amb els nostres col·laboradors, establim objectius ambiciosos i estem compromesos amb la millora de tot el que fem per la infància. • Col·laboració: Ens respectem i valorem uns a uns altres, ens enriqueix la nostra diversitat i cooperem amb altres organitzacions per potenciar les nostres fortaleses en benefici de la infància. • Creativitat: Estem oberts a noves idees, acollim el canvi i assumim reptes per trobar solucions sostenibles amb i per als nens i nenes. • Integritat: Aspirem als més alts nivells d'honestedat i integritat,a no comprometre mai el nostre bon nom i a actuar sempre en l'interès superior dels nens i nenes.
Àmbit d'intervenció: Social, Infància i joventut
Adreça:
Avinguda Mistral, 39
Barcelona
Telèfon: 659868836
Correu electrònic: marta.gimenez-coral@savethechildren.es
Pàgina web: www.savethechildren.es
NIF de l'entitat: G79362497

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents