Font:

Societat Catalana d'Educació Ambiental

La Societat Catalana d'Educació Ambiental és una associació creada l'any 1985 per tal d'impulsar una educació renovada que contempli la problemàtica socio-ambiental i alhora contribueixi a formar ciutadans capaços d'analitzar-la i de donar-hi respostes. Des dels seus inicis ha impulsat projectes de treball compartits, interdisciplinars i distribuïts per tot el territori català. Agrupa professionals i persones interessades en el món de l'educació ambiental, de perfils i àmbits laborals molt diversos i amb l'objectiu comú de treballar per la sostenibilitat des de l'educació.
Àmbit d'intervenció: Ambiental, Educació i sensibilització ambiental
Adreça:
Passeig Turull, 2
Barcelona
Telèfon: 932133945
Correu electrònic: scea@scea.cat
Pàgina web: www.scea.cat
NIF de l'entitat: G58037862

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents