Font:

Servei Civil Internacional de Catalunya

Promoure la construcció de pau a través del voluntariat internacional
Àmbit d'intervenció: Internacional
Adreça:
Carrer del Carme, 95
Barcelona
Telèfon: 934417079
Correu electrònic: comunicacio@sci-cat.org
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G08849549

Transparència

Documentació:
No hi ha documents