Font:
 Font:

Serveis Formatius L'Om

Serveis formatius L’Om neix amb la voluntat de posar a l’abast del món socioeducatiu recursos relacionats amb la formació continuada mitjançant 3 tipus de serveis: - Activitats formatives en l’àmbit socioeducatiu, des d’una vessant pràctica i professionalitzadora, ens els diferents àmbits de l’acció socioeducativa, posant especial èmfasi en la facilitació d’eines, recursos i metodologies i la seva aplicació pràctica. - Formació a mida adaptada als interessos i necessitats de les empreses i entitats, mantenint la nostra filosofia de treball. - Gestió de formació per a professionals del món socioeducatiu que es dediquen a la formació freelance, oferint-los els recursos, processos i mitjans necessaris per al desenvolupament de les activitats formatives que vulguin dur a terme.
Àmbit d'intervenció: Social
Adreça:
Girona
Telèfon: 972100495
Correu electrònic: gestio@serveisformatiuslom.com
NIF de l'entitat: 46577833G

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents