Font:

VAE Voluntaris en Assessoria Empresarial

VAE es una asociación (sin ánimo de lucro) cuyo objetivo es transmitir la experiencia de gestión empresarial acumulada por sus socios y colaboradores.
Àmbit d'intervenció: Social
Adreça:
Carrer de Marie Curie, 8
Barcelona
Telèfon: 933548643
Correu electrònic: administracio@vaecat.org
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G63868186

Transparència

Documentació:
No hi ha documents