finançament

Convocatòries de finançament per a entitats i associacions.

Subvencions al foment de l'associacionisme a entitats associatives representatives del sector pesquer, 2021
Subvencions per a entitats associatives representatives del sector pesquer per al desenvolupament d'activitats.
De 01/09/2021 fins 17/09/2021
Foto de Edwin Andrade a Unsplash
Subvencions a associacions juvenils i federacions i confederacions d'estudiants d'àmbit estatal el camp d'actuació de les quals sigui el Sistema Universitari.
De 08/09/2021 fins 22/09/2021
Imatge de Nino Carè a Pixabay
Subvencions a activitats de promoció de la llengua, la cultura i les tradicions catalanes dins i fora del territori de Catalunya, així com també activitats demostratives de la cultura originària del...
De 07/09/2021 fins 22/09/2021
Ajuts de la Fundación Biodiversidad a organitzacions per a la participació en polítiques públiques estatals, 2021
Suport a la realització d'activitats relacionades amb la definició, proposta i execució de polítiques públiques de competències estatals.
De 09/09/2021 fins 23/09/2021
 Font:
Es subvenciona el cost del servei d'escolarització corresponent al curs escolar 2020-2021.
De 10/09/2021 fins 23/09/2021
Foto de Element5 Digital a Unsplash
Subvencions adreçades a donar suport a la tasca de les entitats de Lleida que treballen en l’àmbit de la promoció educativa.
De 28/08/2021 fins 24/09/2021
 Font:
El Premi 25 de novembre vol trencar amb els estereotips relacionats amb la masculinitat hegemònica i promocionar models relacionals més justos i equitatius i lliures de violència.
De 01/09/2021 fins 26/09/2021
1a edició del Premi Bcn Fem Tech per l'equitat de gènere al sector TIC, 2021
Donar visibilitat, reconeixement i suport als projectes del sector tech de la ciutat de Barcelona liderats per dones.
De 01/09/2021 fins 28/09/2021
Subvencions de la Fundación Biodiversidad per a la contractació de persones desocupades del Programa empleaverde (FSE) 2020
La Fundación Biodiversidad convoca subvencions per a la contractació de persones desocupades a temps complet per un període mínim de 6 mesos per part d'entitatsvinculades a l'economia verda i/o blava...
De 20/02/2021 fins 30/09/2021
 Font:
La Fundació ”la Caixa” llança una convocatòria oberta i competitiva per finançar projectes de recerca que destaquin per la seva excel·lència, el seu caràcter innovador i la seva orientació social.
De 02/02/2021 fins 30/09/2021