finançament

Convocatòries de finançament per a entitats i associacions.

Convocatòria del Programa Social 2023 de la Fundación Iberdrola
Convocatòria adreçada a l'impuls a iniciatives que fomentin el desenvolupament integral de persones vulnerables, amb especial atenció a la infància, a la joventut i a les dones.
De 16/06/2022 fins 06/07/2022
 Font:
Per a activitats d'interès general considerades d'interès social, adreçades a la Creu Roja Espanyola i les entitats o organitzacions del Tercer Sector d'Acció Social.
De 08/06/2022 fins 07/07/2022
Foto de Joanna Kosinska a Unsplash
Són projectes singulars els dirigits a fomentar el manteniment o el creixement de l'activitat econòmica i a dinamitzar l'ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials que aprofitin...
De 10/06/2022 fins 08/07/2022
XXVI Premi Natura
És un reconeixement a totes aquelles persones i projectes que treballen dia a dia per generar un impacte positiu a qualsevol lloc del món.
De 10/04/2022 fins 10/07/2022
Foto de Nathan Dumlao a Unsplash
Adreçades a les agrupacions formades per les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya o per les federacions del Tercer Sector, especialitzades i que tenen com a...
De 30/06/2022 fins 11/07/2022
Foto de Rémi Thorel a Unsplash
Adreçades a entitats sense ànim de lucre d'àmbit d'actuació estatal, que es dediquin amb caràcter habitual, a la realització d'actuacions per a persones amb discapacitat.
De 11/06/2022 fins 11/07/2022
 Font:
Tenen com a objectiu el de millorar la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura a l'àmbit territorial de Catalunya.
De 22/06/2022 fins 13/07/2022
Foto de Surendran MP a Unsplash
Adreçades a les entitats sense ànim de lucre que tinguin la seu a Catalunya, els col·legis professionals de Catalunya, les organitzacions empresarials, les organitzacions sindicals i les federacions...
De 28/06/2022 fins 14/07/2022
Foto de Jonatan Moerman a Unsplash
Adreçades a activitats artístiques, en format presencial o virtual, tant si són de música, de teatre, de dansa o de circ, inclosos els interdisciplinaris, que no formin part de la programació estable...
De 28/06/2022 fins 14/07/2022
Foto de Angela Compagnone a Unsplash
Finançar activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana i aranesa, i amb l'associacionisme cultural, organitzades per ajuntaments i per fundacions i associacions.
De 29/06/2022 fins 14/07/2022