Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions a entitats locals de Torroella de Montgrí

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí obre convocatòria de subvencions a les entitats locals del municipi.

Convocant: 
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 7 Gener, 2013
Termini convocatòria: 
07/01/2013 fins 08/02/2013
Àmbit: 
Participació ciutadana i Polítiques socials
Salut i Discapacitat
Assistència i Intervenció social
Biodiversitat i Medi ambient
Estructura i Equipaments
Cultura, Religió i Esport
Comunicació i Periodisme
Drets humans i Pau
Educació
Infància, Joventut i Famílies
Tecnologia i Internet
Voluntariat
Moviment veïnal
Gestió entitats i Responsabilitat social
Recerca i Innovació
Lleure
Treball autònom i Emprenedoria
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Local

Activitats subvencionables:

  • Cultura: projectes i/o activitats de tipus cultural relacionats amb les arts, les lletres i la promoció cultural del municipi. Així com els projectes i/o activitats d'animació sociocultural, d'oci i de temps lliure destinats al foment de la creativitat.
  • Acció Social: projectes i/o activitats d’intervenció social del municipi relacionats amb la convivència i la cohesió social. Així com els projectes i/o activitats preventives o assistencials en relació amb situacions de mancances o problemàtiques socials, que siguin complementàries a les públiques existents.
  • Promoció econòmica i Comerç: projectes i/o activitats de dinamització comercial lligats a un pla de dinamització.
  • Turisme: projectes i/o activitats que prestin serveis de foment i promoció d'activitats turístiques que signifiquin un pol d'atracció de visitants forans al municipi en especial, aquells relacionats amb el folklore, les tradicions, gastronomia, música i dansa.
  • Esports: entitats esportives del municipi que fomentin, divulguin, planifiquin, coordinin, executin, assessorin, implantin i promocionin la pràctica de l'activitat física i de l'esport al municipi.
  • Educació: projectes i/o activitats que vetllin pel desenvolupament integral dels infants i joves del municipi, així com projectes i/o activitats que coordinin i dinamitzin l'acció educativa, intercultural i la cohesió social.
  • Joventut: projectes i/o activitats amb objectius que s'adeqüin a les prioritats establertes en el Pla Local de Joventut: la participació, l'associacionisme, la cohesió social, la cultura, el treball, l'habitatge, l'educació i la salut dels joves. Seran subvencionats, doncs, els projectes i/o activitats ja siguin d'entitats o associacions juvenils o altres, que proposin la dinamització de projectes i/o activitats en el marc de les diferents polítiques de joventut.