Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions a projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica, 2023

En poden ser beneficiàries les universitats que formen part del sistema universitari català i les entitats públiques o privades de Catalunya sense finalitat de lucre que tinguin la recerca com una de les seves activitats.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Exterior i Govern Obert 
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimecres, 7 Setembre, 2022
Termini convocatòria: 
08/09/2022 fins 07/10/2022
Àmbit: 
Recerca i Innovació
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Els treballs de recerca han de versar sobre algun dels temes següents:

  1. Els reptes de la participació en línia: anàlisi de diferents eines i experiències de participació en línia per detectar elements que siguin més o menys utilitzats per la ciutadania i que motivin la participació.
  2. Les noves formes de participació no institucionals i com es poden incorporar les iniciatives sorgides a la presa de decisió: anàlisi de les experiències i factors que incideixen en la participació al marge de les institucions públiques (entitats, moviments socials, altres col·lectius, etc.) i dels agents intermediaris que permeten la connexió amb els decisors públics.
  3. Participació i gènere: anàlisi de la presència i implicació de les dones en els diferents mecanismes i canals de participació existents i, en especial, dels factors que en potencien o limiten la implicació en processos deliberatius, de decisió i/o cogestió i noves formes de participació equitatives des de la perspectiva de gènere.
  4. La participació supramunicipal: anàlisi dels mecanismes, estratègies, reptes i activitats impulsades per les administracions públiques i institucions supramunicipals en participació ciutadana.
  5. La innovació democràtica al món local: anàlisi d'experiències reeixides de participació ciutadana al món local, tant en el disseny com en la gestió de polítiques públiques, serveis, espais o equipaments públics.